Regisztráció és bejelentkezés

Televíziók a térben - A 3Ds televíziók piacának fejlődése

Dolgozatomban egy mai napig újdonságnak számító termékcsoport, a 3D televíziók magyar piacát vizsgálom. Elsőként röviden írok a termékcsoport legfőbb tulajdonságairól, és a napjainkban zajló legfontosabb piaci történésekről, uralkodó trendekről. Munkám ezen bevezető része korábban írt diplomamunkám rövid, lényegre törő és frissített kivonata, mely arra vállalkozik, hogy nagyvonalakban megismertesse a termékcsoportot az olvasóval.

Munkám második része arra szolgál, hogy megalapozza a következőkben bemutatott primer kutatásokat. Ez a rész a környezet elemzéséről szól. STEEP és Porter-i „öt erő” modell segítségével megvizsgálom a termékek mikro- és makrokörnyezetét, feltérképezem a legfontosabb piacra ható tényezőket. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy az alkalmazott modellekből a dolgozat szempontjából irreleváns faktorokat elhagyom a dolgozat tömörsége érdekében. Ezt a fejezetet egy SWOT analízis elkészítésével zárom, ahol a környezeti vizsgálatok során megismert tényezők közül a legfontosabbakat besorolom az erősségek, a gyengeségek, a lehetőségek és a veszélyek kategóriákba.

A harmadik fejezetben primer kutatás elvégzésére kerítek sort. Elsőként összeállítok kérdéseket, melyeket mélyinterjúk során, egészen különböző demográfiai háttérrel rendelkező 3D televízió tulajdonosnak teszek fel, majd az eredményekből különböző hipotéziseket állítok fel. Ezeket a hipotéziseket kérdőíves felmérés során tesztelem és elemzem. Munkám során több tényezőt vizsgálok, melyek alapján megpróbálom megállapítani, hogy mely tényezők lennének képesek a stabil érettség szakaszába léptetni a termékcsoportot.

Az utolsó előtti fejezetben kerül sor a dolgozat központi témájának kifejtésére, mely a 3D tévék életciklusának sajátosságaival foglalkozik, a piac fejlődését követi végig. A korai szakaszokat szekunder adatok alapján vizsgálom, majd a növekedési fázistól – melyben véleményem szerint a termékcsoport jár - kezdve saját primer kutatásból nyert eredményeimet is bekapcsolom az elemzésbe.

A lezáró részben a korábban azonosított tényezőket (új kommunikációs célpontok: pl. nők; autosztereoszkópia, bővített szolgáltatások, árképzés) fűzöm hozzá a korábban elkezdett életgörbe vizsgálathoz és felvázolok lehetséges forgatókönyveket az érettség és a hanyatlás periódusához.

szerző

  • Kathi Sándor
    vezetés és szervezés
    mesterszak

konzulens

  • Magyar Mária
    tanársegéd, Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék