Regisztráció és bejelentkezés

Brand Hungary- Avagy a country branding hatása a magyar felsőoktatás diákturizmusára

Dolgozatom fő témája Magyarország országimázsának és márkaértékének hatása a hazánk felsőoktatási képzésében részt vevő külföldi diákok tanulmányi úti céljának választására.

Írásomban részletesen körüljártam az országmárka elméleti hátterét, amelynek segítségével választ kaptam arra, hogyan lehetséges ennek számszerű mérése, milyen modellek használhatóak a minél pontosabb és relevánsabb információk kiszűrésére. Kapferer márkaidentitás modelljét felhasználva felfedtem Magyarország márkájának főbb dimenzióit, a klasszikus márkaelemeket adaptáltam hazánkra vonatkozóan.

Munkám során kérdőíves primer kutatást alkalmazva tártam fel a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen tanuló külföldi diákok Magyarország-képét, illetve a kapcsolatot az ország imázsa és a tanulmányi úti cél választásuk között. Kutatásom egyértelmű választ adott arra, hogy a márkaépítés eszközével élve lehetséges a felsőoktatásbeli hivatásturizmus fellendítése is, létezik kapcsolat a két vizsgált dimenzió között.

szerző

  • Perge Bianka
    nemzetközi gazdálkodás
    alapszak

konzulens

  • Dr. Petruska Ildikó
    egyetemi docens, Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék