Regisztráció és bejelentkezés

Verseny a fiatalokért a bankszektorban

A TDK dolgozat keretein belül a banki működés sajátosságait tárom fel, bemutatom a pénzintézetek junior fogyasztókkal való kapcsolatának jellemzőit, tendenciáit, illetve választ keresek a fintech cégek térhódításának okaira is. A bankok nagyon telített piacon működnek, hasonló szolgáltatásokat nyújtanak, ezáltal kis eltérés van közöttük. A marketing szerepe egy ilyen éles versenyben még inkább felértékelődik.

A szolgáltatásmarketing sajátosságait részletező HIPI elv tanulmányozása során a bankszektorral kapcsolatban is fontos következtetéseket vontam le. A szolgáltatások nem fizikai természete kihívások elé állítja a pénzintézeteket. A kihívás leküzdésében nagy segítséget jelent egy jól működő, szakmailag felkészült front office, illetve a bizalmi kapcsolat kialakítása. Az érzékelt kockázat legyőzését megkönnyíti, ha átlátható a vállalat gazdasági háttere, megfelelő az adatkezelése, illetve, ha a bankfiókokat is rend és tisztaság jellemzi. Az ideális vevőkörnyezet szerepe is felértékelődött az igen éles verseny során. Az új, innovatív megoldások egyre gyakoribbá válnak. Vevőkörnyezet alatt napjainkban nemcsak a fizikai környezetet, hanem az online teret is értjük. Itt is fontos egy ergonómikus, átlátható, könnyen kezelhető, de mégis információgazdag környezet kialakítása. A változékonyság volatilitását a bankszektorban kommunikációs technikák oktatásával, illetve a CRM és más információfeldolgozó rendszerek segítségével próbálják csökkenteni. A banki minőségellenőrző tevékenységet a fióki értékesítést támogató szakemberek és a folyamatosan teljesítendő tervszámok látják el.

A bankmarketing vizsgálata során nagy figyelmet fordítottam a banki marketingstratégia és marketingkommunikáció felépítésére. A pénzügyi piacokon jelenlévő folyamatos konkurenciaharcnak köszönhetően a racionalizálás is egyre nagyobb szerepet kap, ezeknek legfőbb célja a potenciális profit növelése. A pénzintézetek esetén nehéz differenciálni a különböző szolgáltatókat, ezért a CI különös jelentőséggel bír: magában foglalja a vállalat egységes magatartását, a belső és külső kommunikációs csatornák minőségét, illetve az egyedi dizájn kialakítását. A fogyasztók megszólítására a márkakommunikáció és marketingkommunikációs kampányok megmaradnak, azonban más felületre, koncentráltabb formában terelődnek át. Különösen igaz ez, ha a fiatal korosztályt akarjuk megszólítani.

A STEEP elemzés segítségével megvizsgáltam bankszektor makrokörnyezetét is. A társadalmi tényezőknél szembetűnő női szerep és a családmodell átalakulása, illetve a közösségi média térhódítása és a népességfogyás problémája. A technológia környezet vizsgálata során az EU digitális gazdaság és társadalom indexe volt segítségemre. A felmérés alapján nagyon eltérő képet kapunk hazánkról. Az erőforrásaink megvannak, azonban a digitális kultúra egyéni és legfőképp vállalati szinten nagyon kiforratlan még. A gazdasági környezet változásában a pandémiás helyzet is fontos szerepet játszott. A jövedelmi helyzet felbontásánál pedig szembetűnő, hogy a felsőfokú végzettség mekkora pluszt jelent a munkaerőpiacon. A tanulás hosszú távú befektetés a fiataloknak, hiszen a diploma hosszú távon biztos és átlagon felüli megélhetést biztosít a számukra.

Az elemzésem során arra a kérdésre kerestem a választ, hogy a hazai bankok hogyan tudnák növelni a versenyképességüket egymással, illetve a fintech cégekkel szemben. A téma tanulmányozása során először egy online, kvalitatív, kérdőíves megkérdezést végeztem. A 285 kitöltés stabil alapot biztosít az általános tendenciák, fogyasztási szokások megismerésére. Emellett interjúkat is készítettem mind fogyasztói oldalról, mind szakmai részről banki felső- és középvezetőkkel. A megoldást az innovatív és koncentrált marketingkommunikációban és a célzott, fiatalok megszerzésére irányuló ösztönzőkben találtam meg. Ennek lényege, hogy napjaink iparági környezetében elengedhetetlen az innovatív online felület, a közösségi oldalakon történő marketingkommunikáció és a fiataloknak szóló célzott kedvezményprogramok. A junior ügyfelek megszerzése kezdetben alacsony profitabilitást jelent a banknak, azonban a hosszú távú sikeres működés alappillérjeinek számítanak.

szerző

 • Koncz Péter
  Gazdálkodási és menedzsment alapszak BA
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Kovács István
  mesteroktató, Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék
 • Danó Györgyi
  tanársegéd, Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék

helyezés

II. helyezett