Regisztráció és bejelentkezés

Élménybevonódást növelő innovatív marketing megoldások a kulturális szolgáltatásokban

Kutatásom alapkoncepciója a fogyasztói élmény és a fogyasztói bevonódás összekapcsolása.

A fogyasztói élménybevonódás növelése tág teret ad a kreatív marketing megoldásoknak, innovációknak, s nem utolsó sorban a digitalizációban rejlő lehetőségek kihasználásának. A kultúra területén nagyon izgalmas és újszerű megoldásokkal lehet találkozni, ilyen például az egyre népszerűbb múzeumok, színházak stb. éjszakája, vagy a könyvkiadók, galériák és kávézók együttműködése. Ide kapcsolódó kérdésként külön foglalkoztam a művészet „demokratizálódásával”, azzal a jelenséggel, amikor az irodalom, a költészet, a festészet alkotásai és a mindennapi fogyasztási cikkek között különféle kapcsolódási pontok jönnek létre, a művészet beépül a fogyasztói márkákba. Az élményfokozó kreatív marketing megoldások növelik a fogyasztók involváltságát, elköteleződést, ami napjainkban a verseny kulcsfontosságú tényezője.

A szakirodalmi háttér feltárását követően primer kutatásom a kínálati oldalt vizsgálja, amellyel az élménykoncepciót, az élménymodellek különböző összetevőit és a fogyasztói bevonódás, a co-creation lehetőségeit kutattam a kultúramarketing területén. Ennek érdekében szakmai mélyinterjút készítettem kulturális intézmények szakembereivel, illetve kulturális kreatív események szervezőjével, valamint kulturális termékeket gyártó márkák képviselőjével. Ezzel sikerült rálátást szereznem ezen események és termékek létrejöttére, valamint a siker és a nehézségek tényezőire.

A kvalitatív módszer után a fogyasztói, vagyis keresleti oldal vizsgálatára kvantitatív kutatást végeztem, melynek kutatási problémája, hogy a Z generációt nagyon nehezen tudják megszólítani az intézmények.

Remélem, hogy munkám a innovatív kulturális megoldások marketing szerepének megismeréséhez és a Z generáció megszólításához a gyakorlatban is hasznosítható eredményeket ad.

szerző

 • Győri Luca Andrea
  Marketing MSc
  mesterképzés (MA/MSc), levelező

konzulensek

 • Dr. Petruska Ildikó
  egyetemi docens, Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék
 • Dr. Iványi Tamás
  egyetemi adjunktus, Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék

helyezés

I. helyezett