Regisztráció és bejelentkezés

Az egyes generációk fogyasztásának vizsgálata a turizmusban

Dolgozatomban azt a kérdést kutatom, hogy milyen eszközökkel lehetne fellendíteni a turizmusban, mint iparágban a keresletet. Erre azért van szükség, mert ahogy a fiatalabb generációk egyre idősebbek lesznek, úgy vállnak ők is a piac szerves részévé, viszont ez a generáció sokszor inkább maguknak szervezi meg ezeket az utazásokat és nem egy utazási irodánál foglal, ami ennek a cégnek egy komoly problémát jelenthet a jövőben a bevételei szempontjából.

Ezt a témát szeretnem oly módon körbejárni, hogy egy először elméleti ismertetésben bemutatnám az online marketing alapját, illetve a generációk közti különbségeket, és hogy ez miért fontos. Ezután elemezném a turizmus iparágát, milyen határok érik, milyen lehetőségei vannak. Lesz majd egy STEEP, egy SWOT és egy Porter elemzés majd a dolgozatomban.

Ezután egy szakmai interjú keretein belül megvizsgálom, hogy a más-más generáció képviselői mit keresnek egy utazási irodánál, milyen célok vannak, hogyan lehet ezeket a csoportokat elérni.

Az általam vizsgált két generáció a fiatal felnőttek, akik egyetemre járnak, már van saját keresetük és már nem függnek annyira a szüleiktől. A másik csoport pedig ezeknek a fiatal felnőtteknek a szülei lesznek. Úgy gondolom ez elég nagy ugrás ahhoz, hogy más-más szemlélettel rendelkezzek a megfigyelt csoportok. Ezek után 3 személyes interjú alatt megkérdezem az említett generációk képviselőit, hogy ők mit gondolnak, mi miatt döntenek egy utazási iroda vagy a magánszervezésű utak mellett. Milyen preferenciáik vannak, hogyan rangsorol. Ezt a témát nem csak az interjúalanyokkal járnám körben, hanem kérdőívek segítségével kicsit globálisabb képet szeretnék kapni ezekről az igényekről.

Dolgozatom végén, pedig kicsit összefoglalva elemezném, hogy szerintem, hogyan lehetne ezt a problémát megoldani, illetve, hogy kik is a versenytársai egy turisztikai utazásokkal foglalkozó cégnek. Ebbe a csoportba beletartozik egy másik utazási iroda is és a magánszervezésű utakat segítő oldalak. Ilyen oldal például egy szállásfoglaló oldal, minden repülőtársaság saját oldala.

szerző

  • Kovács Dorottya
    Gazdálkodási és menedzsment alapszak BA
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Kovács István
    mesteroktató, Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék

helyezés

Nem ért el helyezést