Regisztráció és bejelentkezés

Mikro-tartalmakra épülő közösségi rendszer fejlesztése a nyitott tananyagfejlesztés és a szakképzés támogatására

A dolgozatom alapját egy olyan saját tervezésű és fejlesztésű, a szakképzés tananyagellátását támogató, egyúttal mikro-tartalmak közzétételére épülő online közösségi rendszer – továbbiakban rendszer - megvalósítása jelenti, amely képes önmagába integrálni mind a nyitott tananyagfejlesztés, mind pedig a mikro-tartalmakra épülő vizuális ismeretközlés új típusú paradigmáit. A rendszer online közösségi jellege lehetővé teszi a térben és időben egyaránt szabad hozzáférést a benne felhalmozott szakismeret halmazhoz. A nyitott tananyagfejlesztés és a képi tanulás elvére építve, közvetlen hozzáférésű, egyúttal magas hatásfokú vizuális tananyag forrásként jelenhet meg a hazai szakképzésben. A szaktanárok – akár szakköri foglakozásokon a tanulókkal kooperálva – egyúttal a szakterületük szerint adekvát témaköröknek megfelelően, önmaguk is közzétehetik az előzetesen létrehozott mikro-tartalom formátumú, egyúttal a legkorszerűbb ismereteket hordozó tananyag komponenseket. Az így feltöltött ismeretek a közzététel pillanatától bármely más oktatási intézményben, tanórai foglalkozás keretében azonnal feldolgozhatóvá válnak, egyúttal új ismeretanyagként más oktatási intézmények tananyag kínálatába is beépülhetnek.

A rendszer közösségi jellege az azt használó iskolák számának a gyarapodásával a folyamatosan növekvő számú ismeretanyagot nem csak tárolni és megjeleníteni képes, hanem a rendszerben tárolt mikro-tartalmakat szakmacsoportok, szakképesítések és tantárgyak, valamint a feldolgozott témakörökhöz kapcsolódó kulcsszavak és kifejezések szerint tartalmi-logikai hálózatba is szervezi. Ez utóbbi sajátosságával a mikro-tartalom alapú tananyag komponenseket nem kizárólag individuumként kínálja fel tanórai feldolgozásra, ellenben azt is lehetővé teszi, hogy a mikro-tartalmakat közzétevő szaktanárok olyan tematikusan egymásra épülő ismeret csoportokat, illetve ismeret halmazokat tegyenek közzé, amely halmazok elemei – előre megadott kifejezések és kulcsszavak mentén egymással is hálózati típusú kapcsolatban állnak.

A fent leírt kontextuális kapcsolódási pontok alkalmazása a tanórai feldolgozás során az egymásra épülő ismeretek könnyebb megértéséhez, a tananyagrészek vizuális ismeretközlési jellege pedig az ismeretek elsajátításának az élményszerűségéhez és ezzel összefüggésben az ismeretek tartósságához járulhatnak hozzá. A megvalósított rendszer számos szolgáltatással támogatja a tanítás-tanulás folyamatát. Ezekre a funkciókra a dolgozatomban fogok részletesen is kitérni. Ki szeretném ugyanakkor emelni a rendszer mobil, vagy más nevén m-learning jellegét. Teljes körű mobil eszköz támogatása révén olyan tanulók számára is képes aktuális, egyúttal az érdeklődésüket felkeltő és azt fenn is tartó ismereteket biztosítani, akiket a hagyományos, formális oktatási keretekbe a szokásosnál nehezebb integrálni.

A XXI. század szakképzése a szaktanárokkal és a szakképzést igénybe vevő tanulókkal egyetemben, korábban még soha nem tapasztalt kihívásokkal kell, hogy szembe nézzen. A felgyorsult technológiai fejlődés, az informatikai tudományok eredményeinek a hétköznapokban való megjelenésével, az automatizálódás, a robotika és a mesterséges intelligencia (MI) napi eszköz használatban való térnyerésével, a szakképzésbe belépők modern ismeretekkel való ellátását a klasszikus központosított tananyagok – a szűkös tankönyv szerző kínálat és a relatíve hosszú átfutási idők miatt kialakuló információs deficit következtében – már nem lesznek képesek biztosítani. A megoldást a tananyag fejlesztés és kínálat online elérésű decentralizálása, egyúttal a hagyományos tankönyvi források új típusú vizuális ismeretközlési megoldásokkal való kiegészítése jelentheti. Ezt a hármas kritériumot teljesíti a dolgozatomban megismertetni kívánt mikro-tartalmakra épülő, egyúttal a nyitott tananyag fejlesztési megoldásokat támogató online közösségi rendszer szakképzésben való alkalmazása.

szerző

  • Baranyai Előd Zsolt
    Mérnöktanár mesterszak (3 féléves képzés)
    mesterképzés (MA/MSc), levelező

konzulens

  • Dr. Benedek András
    egyetemi tanár, Műszaki Pedagógia Tanszék

helyezés

III. helyezett