Regisztráció és bejelentkezés

A korrupcióra való hajlandóság előrejelzése vezetők körében az SD3 és Hexaco-modellel

Kutatásom témája a korrupcióra való hajlandóság bejóslása vezetők körében a Sötét Triád és a Hexaco-modell segítségével. A korrupció az a tevékenység, amikor az egyén a közösségi erőt privát hasznok elérése érdekében használja fel. Így, ha egy vezető korrupt, hatalmánál fogva nagy kárt okozhat annak a szervezetnek, amelyben pozícióját betölti. Így fontos, hogy a vezetők kiválasztásakor valamilyen módon szűrni lehessen a korrupcióra hajlamos személyeket. Kutatásomban egy 109 fős vezetői mintán (53 férfi, 56 nő, 73 középvezető, 36 felsővezető) dolgoztam, mely minta tagjaival felvételre került az SD3, a Hexaco és egy Korrupcióra való hajlandóság kérdőív.

A Sötét Triád tagjai a machiavellizmus, a szubklinikai nárcizmus, valamint a szubklinikai pszichopátia. Ezen vonások közös jellemzői a sekélyes érzelmek, valamint az én-központúság. A becsületesség-alázatosság (Hexaco) és a lelkiismeretesség (Hexaco) negatív kapcsolatot mutat sötét személyiségvonásokkal, így a munkahelyi kontra-produktív viselkedéssel is, melyek közé a korrupció is sorolható. Dolgozatomban két hipotézist fogalmaztam meg. Első hipotézisem (H1) szerint a HEXACO becsületesség-alázatosság és lelkiismeretesség faktora feltehetőleg prediktív erővel bír a korrupcióra való hajlandóságra nézve. Második hipotézisem szerint a Sötét Triád tagjai feltehetően plusz magyarázó erővel bírnak a korrupcióra való hajlandóságra nézve a Hexaco modell becsületesség-alázatosság és lelkiismeretség skáláin felül.

Jelen kutatás eredményei arra világítanak rá, hogy a vezetők korrupcióra való hajlandóságát a legnagyobb mértékben a Hexaco-modell becsületesség-alázatosság skálája jósolja be, de nem elhanyagolható mértékben prediktora a korrupcióra való hajlandóságnak a lelkiismeretesség sem. A sötét személyiségvonások közül a machiavellizmus bír bejólsó erővel a korrupcióra való hajlandóságra nézve.

szerző

 • Gusztonyi Péter
  Pszichológia mesterszak MA
  mesterképzés (MA/MSc), nappali

konzulensek

 • Dr. Kun Ágota
  egyetemi docens, Ergonómia és Pszichológia Tanszék
 • Dr. Szabó Zsolt Péter
  tanácsadó, pszichológus, At Work Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (külső)

helyezés

Jutalom