Regisztráció és bejelentkezés

A gamification módszertanának alkalmazása online képzési rendszerekben, a kékgalléros munkavállalói állomány körében

A munkavállalók és a szervezetek egészséges működése, illetve teljesítménye szempontjából elengedhetetlen aspektussá vált a munkahelyi képzések és tréningek kérdésköre. A téma nagyon aktuális, hiszen mind az alkalmazott szervezetfejlesztésben, mind a tudomány világában széles körben keresik azon módszereket és technikákat, melyekkel a munkavállalói teljesítmény és jóllét egyszerre fokozható. Dolgozatomban egy speciális és újszerű módszertan, a gamification (játékosítás) gyakorlatban történő működését, valamint a munkahelyi tréningekbe való beépítésének lehetséges előnyeit szeretném bemutatni a kékgalléros állomány körében. Kutatómunkám során, arra keresem a választ, hogy milyen játékos típusok jellemzik az említett munkavállalói réteget, illetve mely játékdinamikákkal lehetséges bevonódásuk és elköteleződésük növelése. Mindehhez egy magyar állami szervezet tréning programját vizsgálom meg, melyet kékgalléros állományuk számára terveztek. A fokozott bevonódás és elköteleződés elérése érdekében, a tréning egy online, gamification alapú rendszerben zajlik öt hónapon keresztül. Az itt mutatott aktivitásról gyűjtött adatok mellett, egy kérdőíves felmérést is végzek a munkavállalók körében, a játékos típusok és a legnépszerűbb játékdinamikák feltérképezése végett. Kutatómunkámhoz a Hexad modell játékos tipológiáját és az erre épülő kérdőívet fogom használni. Az eddigi tapasztalatok és az adatok elemzésének várható eredménye alapján, a legdominánsabbak a kapcsolatorientált „Közösségi” és a jutalomorientált „Játékos” típusok lesznek. Dolgozatomban a játékos típusok jelentőségét és a tréning eredményességére gyakorolt hatását is bemutatom.

szerző

  • Oláh Dóra
    Pszichológia mesterszak MA
    mesterképzés (MA/MSc), nappali

konzulens

  • Gadanecz Péter
    egyetemi tanársegéd, Ergonómia és Pszichológia Tanszék

helyezés

Jutalom