Regisztráció és bejelentkezés

Az árnyékoktatás elméleti alapjai

Mai hétköznapjaink egyik legtöbbször felmerülő kérdése az oktatásban fellelhető pedagógushiány, illetve a pedagógusok körüli konfliktushelyzetek. Ezek nyomán, sajnos eljutottunk egy olyan szintre, amelyben előfordul, hogy köznevelési intézményekben pl. adott természettudományos területen oktató tanárból egy van, vagy egyáltalán nincs is. Így a diákok bizonyos esetekben nem jutnak megfelelő oktatáshoz. Az idősebb, visszafoglalkoztatott tanár kollégák körében előfordul, hogy sokszor nem találják a közös nyelvet a mai generációval, illetve az IKT eszközök használatáról nem rendelkeznek megfelelő ismeretekkel, ami szintén a tanórák minőségének rovására mehet. Pedig akár gimnáziumi, akár szakoktatási szempontból nézve borzasztóan fontos szerepet tölt be az előképzettség mind a továbbtanulási, mind a szakma kitanulási aspektusából nézve. Gondolhatunk itt mérnökökre, hídépítőkre, orvosokra vagy hegesztőre. Ahogy mondani szokták: „jó alap nélkül nem fog felépülni a ház”.

Dolgozatom célja az árnyékoktatási tevékenység, illetve annak elméleti alapjainak bemutatása, kutatás tartalomelemzése során. Szeretném megmutatni azt, hogy hogyan tudja az árnyékoktatás elősegíteni egy diák előrehaladását tanulmányai során, önbizalmát növelni, hogyan tudja segíteni és támogatni ebben, ezen felül érdeklődését felkelteni új területek felé.

szerző

  • Halász Péter Tamás
    Műszaki szakoktató alapszak BSc
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Berzsenyi Emese
    egyetemi adjunktus, Műszaki Pedagógia Tanszék

helyezés

Jutalom