Regisztráció és bejelentkezés

A BME GTK hallgatói és oktatói attitűdjének vizsgálata a TDK lehetőségeinek megítéléséről az elmúlt évtizedben

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán 2013 és 2022 között csökkent a Tudományos Diákköri Konferenciára benyújtott dolgozatok száma. A kutatás keretében részletesen megvizsgálom a hallgatói és oktatói oldal meglévő motivációját. Feltételezésem szerint a tudományos tevékenységet végző hallgatóknak napjainkban erősen motiváltnak kell lenniük, hogy a számos egyéb lehetőség mellett a tudományos élet lehetőségeit ismerjék meg. A felsőoktatási oktatók körében elsősorban a tehetséggondozás mint szempont jelenik meg a konzultációs tevékenység kezdeményezésekor, ezt az aspektust is vizsgálom a dolgozat során.

A tanulmányban történeti háttérként bemutatásra kerül, hogy miként alakult ki és hogyan fejlődött a Tudományos Diákkörök hagyománya az egyetemen. Ezt követően áttekintésre kerülnek az egyetemi és a kari TDK statisztikák a jelenlegi helyzet megismerése érdekében. A kutatás fő célja megismerni az oktatók és hallgatók véleményét a Tudományos munka megítéléséről és összegyűjteni, feltárni a motivációs lehetőségeket a tudományos élet aspektusából. Kutatási kérdéseimben azt vizsgálom, hogy milyen a jelenlegi hallgatói és oktatói oldal munkamódszere és a kutatói pályához való hozzáállása. A két vizsgált csoport felmérései is bemutatásra kerülnek a TDK dolgozatok jövőjére vonatkozóan. Az interjúk eredményei adják a következtetések és a jobbító javaslatok alapját.

A kutatásom bizonyítására a kutatásmódszertan egyik kvalitatív módszertanát a mélyinterjút fogom alkalmazni. Interjú készül minden oktatóval, aki tanszékenként a legtöbb hallgatót konzultálta és jelenleg is az egyetemen dolgozik. A hallgatói oldal vizsgálata során interjú készül azokkal a hallgatókkal is, akik többször is pályáztak eredményesen, értek el helyezést a kari versenyeken. A kutatás során 9 oktatóval és 8 hallgatóval készül mélyinterjú a motiváció feltárására a TDK lehetőségeinek a megítéléséről. A válaszok tartalomelemzés segítségével kerültek feldolgozásra.

szerző

 • Galavics Diána
  Vezetés és szervezés MSc
  mesterképzés (MA/MSc), nappali

konzulensek

 • Dr. Kálmán Anikó
  habilitált egyetemi docens, Műszaki Pedagógia Tanszék
 • Dr. Iványi Tamás
  egyetemi adjunktus, Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék

helyezés

I. helyezett