Regisztráció és bejelentkezés

A Komplex Instrukciós Program (KIP) bemutatása és alkalmazási lehetőségei Magyarországon

A Komplex Instrukciós Program (KIP) bemutatása és alkalmazási lehetőségei Magyarországon

Napjaink fontos pedagógiai kérdése a hátrányos helyzetű tanulók lehetőségei az oktatásban. Tanítási és tanulási módszereik. Dolgozatomban egy ezzel foglalkozó programot kívánok bemutatni.

A munkám fő vonalát a Komplex Instrukciós Program (KIP) kutatása adja és annak bemutatása. Kvalitatív módon meglévő dokumentumok és interjúk elemzése alapján tárom fel, hogy az adott program milyen módszereket rejt magában, alkalmazásukat mely tanulóknál ajánlják.

A dolgozatomban azt kívánom vizsgálni, hogy a KIP alkalmazása valóban hasznosnak bizonyul-e a magyar oktatásban a hátrányos helyzetű tanulók esetében.

Kulcsszavak: lemorzsolódás, tanítási módszer, hátrányos helyzet, oktatás

szerző

  • Olman Vivien
    Műszaki szakoktató alapszak BSc
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Szandi-Varga Péter
    egyetemi adjunktus, Műszaki Pedagógia Tanszék

helyezés

Jutalom