Regisztráció és bejelentkezés

Ellenőrzés-értékelési módszerek problémafelvetései és elméleti keretrendszere elektronikus tanulási környezetben

A dolgozat célja a korszerű elektronikus tanulási környezetkeben való oktatáshoz kapcsolódó modern ellenőrzési és értékelési módszerek követelményrendszerének kidolgozása. Ennek keretében a napjainkban legnépszerűbb elektronikus tanulási környezetek jellemzőinek összegyűjtése és pedagógiai sajátosságainak feltárása. A munka eredményei hozzájárulnak a digitális munkarendű oktatás elvén működő elektronikus oktatási környezetek ellenőrzési és értékelési hatékony módszereinek kiterjesztéséhez.

szerző

  • Kállai Gábor
    Mérnöktanár mesterszak (3 féléves képzés)
    mesterképzés (MA/MSc), levelező

konzulens

  • Dr. Molnár György
    egyetemi docens, Műszaki Pedagógia Tanszék

helyezés

Jutalom