Regisztráció és bejelentkezés

Szimulációs környezetben történő Skill oktatás módszertana

Szimulációs környezetben történő Skill oktatás módszertana

Vincze Kata Dóra,(2 féléves) Mérnök/Közgazdász tanári mesterszak, I. évf.

e-mail: dori.vincze99@gmail.com

Konzulens: Kattein-Pornói Rita egyetemi adjunktus, Műszaki Pedagógia Tanszék

e-mail: kattein-pornoi.rita@gtk.bme.hu

A hazai graduális és posztgraduális egészségügyi képzésekben, illetve szakképzésekben elengedetlenül fontos, hogy az elméleti és gyakorlati tudásátadás egyensúlyban legyen. Ehhez nélkülözhetetlen, hogy a különféle gyakorlati oktatásokat a hallgatók, vagy továbbképzésre jelentkezett szakorvosok valós élethelyzetekben kaphassák meg. Ezek az élethelyzetek a betegek számára rendkívül fárasztóak és megterhelőek, egészségesek számára pedig veszélyesek lehetnek.

A skill laborok lehetőséget teremtenek, a valós élethelyzetek szimulálására, robotok, szoftverek, bábuk és egyéb szimulációs eszközök segítségével. A hallgatók és továbbképzéseket végző aktív egészségügyi dolgozók az elméleti tudásukra építve, a 21. századi technikáknak köszönhetően az összes érzékszervet felhasználva tanulhatják/gyakorolhatják be az új eljárásokat anélkül, hogy emberek egészségét veszélyeztetnék. Ezek a laboratóriumok országszerte modern szimulációs eszközökkel vannak felszerelve, amelyeken a diagnosztika, a terápiás betegellátás, életmentő beavatkozások kockázatmentesen gyakorolhatóak.

A dolgozatomban bemutatom a hazai skill laborok működését, illetve a hozzá tartozó oktatásmódszertani hátteret és gyakorlatot. Ehhez segítségemre lesznek a rendelkezésemre álló szakirodalmak és a munkám alatt gyűjtött szakmai tapasztalataim. A skill laborokban dolgozó és oktató személyzet véleményét és tapasztalatait meghallgatva tervezem összegezni az eddigi skill laborokban folyó oktatás pozitív hatásait.

Ez az oktatási forma 2020-ban jelent meg Magyarország területén, így még nem alakult ki bevált szokás a használatára, így a TDK dolgozatom fókuszában bemutatom az e módszerben rejlő lehetőségeket, illetve azok megvalósítási módjait.

Munkám során ki fogok térni a nemzetközi e-health és a technika támogatott egészségügyi ellátás és gondozás aktuális legfrissebb állapotára is, egy a Trieszti Egyetem által szervezett szeptemberi nemzetközi e-health konferencián szerzett tapasztalataim alapján.

Irodalom:

1. Oláh szerk.2015., Módszertani kézikönyv skill képzésekhez, ÁEEK, Budapest, 2019; ISBN: 978-963-9661-48-6

2. Dr. Ágoston I., Aradén A., Dr. Bethlen J.,….., 2015: Egészségügyi szakmódszertan,TÁMOP-4.1.2 B2.

3. Al- Elq AH, Simulation-based medical teaching and learning, J Family Community Med. 2010

szerző

  • Vincze Kata Dóra
    Tanár – mérnöktanár
    mesterképzés (MA/MSc), nappali

konzulens

  • Dr. Kattein-Pornói Rita
    egyetemi adjunktus, Műszaki Pedagógia Tanszék

helyezés

Nem ért el helyezést