Regisztráció és bejelentkezés

Sajátos nevelési igényű hallgatók személyiségtesztje és támogatása a felsőoktatásban

Napjaink elfogadó társadalmával egyre több tanulóról derül ki a különböző korosztályokban, hogy valamilyen különleges bánásmódot igényel, eltérő okokra visszavezethetően. A dolgozatom elején a szakirodalmi, illetve a jogi anyagok (lsd. 2011. évi CXC. törvény) felvázolásával bemutatom a Sajátos Nevelési Igényű (SNI) gyerekek meghatározását.

A munkám gerincét a felsőoktatásban tanuló sajátos nevelési igényű diákok helyzetének vizsgálata adja. A kutatásom fókuszában a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem SNI-s hallgatói állnak. Interjúk és személyiségtesztek során térképezem fel a különböző hallgatók helyzetét, emellett bemutatom az őket segítő egyetemi szolgáltatást is, a Korrepetitor Programot. E programban dolgozó, illetve a programban részt vevő személyekkel tervezem az interjúkészítést. A szakirodalom és a gyakorlati példák alapján a dolgozatom záró részében konstruktív fejlesztő javaslatokat teszek, melyek célja a sajátos nevelési igényű tanulók hétköznapjainak megkönnyítése, tanulmányi eredményeiket javítása. Jelenleg a sajátos nevelési igényű tanulókról alkotott világkép, a segítségükre kialakított keretrendszer aktív formálódás alatt áll, így munkám abszolút relevanciát élvez ennek tekintetében.

szerző

  • Pólik Ádám
    Tanár – mérnöktanár
    mesterképzés (MA/MSc), nappali

konzulens

  • Dr. Kattein-Pornói Rita
    egyetemi adjunktus, Műszaki Pedagógia Tanszék

helyezés

I. helyezett