Regisztráció és bejelentkezés

Technológiai újítások hatása a labdarúgásra

A dolgozat célja megvizsgálni azt, hogyan változtatja meg a modern labdarúgás alakulását a különböző technológiák bevezetése, alkalmazása. Milyen kérdések, döntések elé állítja ez a folyamat a klubok vezetőit, menedzsereit, milyen hatással van a sportolókra, és hogyan befolyásolja a fogyasztókat?

A kutatás alatt, célom feltérképezni a futballban használatos technológiákat, gondolva itt analizáló programokra, edzéstechnikákra, közvetítés során alkalmazott módszerekre vagy bármilyen, a sportot befolyásoló innovatív/modern technikákra. Bemutatom a sport történelmi fejlődését, kitérve a hagyomány és a fejlődés, az egyéni kreativitás és a tervezettség kérdésére is. A konkrét kutatásom során az internetes marketingben rejlő lehetőségeket is megvizsgálom, ezen belül pedig egy bajnokság csapatainak honlapjait valamint közösségi oldalit elemzem, különböző szempontok szerint.

A várható eredmények a dolgozat során:

Egy átfogó kép alkotása a futball átalakulásáról, a technológiai lehetőségek jelentőségének kifejtése.

A bevezetett technológiák hatásainak elemzése.

A kutatás során összefüggések felismerése a klubok különböző oldalai valamint azok által alkalmazott marketing eszközök és azok sikeressége, gazdasági helyzete között.

Egy konkrét modell szemléltetése a sportban alkalmazott üzleti stratégiák segítségével.

szerző

  • Marton Benjámin
    Műszaki menedzser alapszak BSc
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Nemeslaki András
    tanszékvezető, Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék

helyezés

Jutalom