Regisztráció és bejelentkezés

Kibővített valóság szoftvertermék felhasználó-központú fejlesztése empirikus és analitikus módszerekkel

A dolgozat elméleti része a világháló fejlődését mutatja be a Web 1.0 korszaktól a Web 4.0 időszak hipotetikus koncepciójáig. Utóbbi szimbiotikus web néven is ismert, ahol a jelenleg elterjedt megoldások (pl. mesterséges intelligencia (AI), a dolgok internete (IoT)) olyan fejlesztések alapjául szolgálnak, amelyek megalapozzák a felhasználó és az ember közötti kapcsolat szimbiotikus illesztését. Ilyen megoldások az AR Analytics technológiai startup vállalkozás kibővített valóság (eXtended Reality, XR) szoftvertermékei, amelyek egy speciális eszköz (Meta Quest 2 szemüveg) használatával teszik könnyebbé a jövő felhasználóinak a mindennapjait. Az XR egy esernyőfogalom, amely a virtuális valóság-kibővített valóság kontinuumból származtatható.

A dolgozat az XR fogalomkör meghatározásával is foglalkozik, valamint az AR Analytics modellügynökségek számára fejlesztett XR szoftvertermék prototípusának a bemutatásával és továbbfejlesztésével empirikus és analitikus úton. A cél, hogy átfogó képet kapjunk a jövő immerzív tereivel kapcsolatos felhasználói igényekről.

Empirikus úton, ennek érdekében potenciális felhasználókkal gyors és iteratív (Rapid Iterative Testing and Evaluation, RITE) típusú használhatósági vizsgálat végeztünk potenciális felhasználók körében (n=13), amely során az átfogó rendszerhasználhatóságot és az átélt szubjektív élményeket is mértük SUS (System Usability Scale) kérdőív és utólagos interjú segítségével. Az így kapott eredmények hasznos visszajelzéseket adtak, amelyek alapján az XR szoftvertermék továbbfejlesztésre került.

Majd az iteratív szoftverfejlesztést követően, a tesztelést analitikus úton heurisztikus értékelés követte. Az elemzés ezen szakaszában felhasználói élmény (User eXperience, UX) szakértőket vontunk be a kutatásba a jövő immerzív tereinek a megfelelő irányba való fejlesztése érdekében. A heurisztikus vizsgálat (n=6) elvégzése a kapott szakértői eredmények összegzése és kiértékelése révén további fejlesztési javaslatok megfogalmazását tette lehetővé.

szerző

 • Ladjánszky Rita
  Ipari termék- és formatervezői alapszak (BSc)
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Szabó Bálint
  egyetemi tanársegéd, Ergonómia és Pszichológia Tanszék
 • Kapusy Kata
  doktoranda, Ergonómia és Pszichológia Tanszék

helyezés

I. helyezett