Regisztráció és bejelentkezés

Egyetemi weboldalak felhasználó-központú fejlesztése

A felhasználói élmény (user experience, UX) fokozásának igénye a digitalizált világ szükségszerű eleme. A felhasználó-központú fejlesztés az informatikai (IT) projektek esetén ma már fontos hívószó. Ahhoz, hogy egy fejlesztés alatt álló weboldal biztosan igazodjon a potenciális felhasználói célcsoportok elvárásaihoz és magas látogatottságot érjen el, nem elegendő, ha alapvető funkcionális elvárásokat teljesít; a UX fogalom többi aspektusának is meg kell felelnie. Éppen ezért egy weboldal fejlesztése során érdemes szisztematikusan feltárni, hogy a különböző csoportok milyen elvárásokkal rendelkeznek, és ezeket az igényeket előtérbe helyezni a tervezési feladatok megvalósítása során.

A dolgozat célja, hogy a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) központi (bme.hu) és felvételizőknek szóló (felvi.bme.hu) weboldalainak fejlesztésén keresztül bemutassa, hogyan valósulhat meg a gyakorlatban a felhasználó-központú tervezés illesztése a fejlesztési folyamathoz.

A felhasznált adatokat egy 2020-2023 között zajlott kutatássorozat adja, amely a BME honlapjának megújítását célozta. A 2020-ban indult projekt a központi egyetemi weboldal átalakítására, valamint egy felvételizőknek szóló, különálló weboldal létrehozására fókuszált. Az előzetes kutatási fázisban döntéshozói interjúk (n=6) kerültek lefolytatásra, valamint webanalitika, legjobb gyakorlat (best practice, n=14) és heurisztikus elemzés is készült. A COVID-19 miatt a fejlesztési folyamat végül 2022-ben került jóváhagyásra. 2023 tavaszán a kutatás érdekelt felek (stakeholder) interjúsorozattal (n=6) és belső kérdőíves megkérdezéssel (n=63) folytatódott.

A fejlesztés elindulásával párhuzamosan lefolytatásra került egy, az egyetemi kommunikációs folyamatra irányuló, átfogó tartalom- és márkakutatás, amely a webes felületek használatát is érintette. Az elvégzett nyolc fókuszcsoport (n=43) és a nagymintás kérdőív (n=2003) részeredményei validálták a weboldallal kapcsolatos korábbi eredményeket.

A dolgozat elméleti része a UX kutatási módszertanok csoportosítási lehetőségét ismerteti, majd bemutatja közülük azoknak a szekunder és primer kutatásoknak az eredményeit, amelyek lefolytatásra kerültek annak érdekében, hogy megalapozzák a fejlesztést. A TDK munka tehát egy valós felhasználó-központú fejlesztés folyamatát és a keletkező, Figma szoftverben megalkotott eredménytermékeket mutatja be a bme.hu és felvi.bme.hu weboldalak vonatkozásában.

szerző

  • Molnár Marietta
    Pszichológia mesterszak MA
    mesterképzés (MA/MSc), nappali

konzulens

  • Szabó Bálint
    egyetemi tanársegéd, Ergonómia és Pszichológia Tanszék

helyezés

II. helyezett