Regisztráció és bejelentkezés

GDP, mint jóléti mutató?

Dolgozatom a GDP kérdéskörét dolgozza fel. Sokszor beszélnek a televízióban arról, hogy egy adott negyedévben, félévben, vagy az előző években hogyan alakult egy ország GDP-je. Sokan, főleg a politikusok hangoztatják, ha kormányzásuk alatt nő a bruttó hazai termék, az együtt jár az ország jólétének növekedésével. De vajon a GDP tényleg kifejezi, hogy az emberek jobban vagy éppen rosszabbul élnek?

Dolgozatom elején kitértem a különböző gazdasági mutatók definiálására, majd bemutattam a GDP különböző számítási módjait, valamint annak összetevőit.

A KSH adatai alapján bemutattam, hogy hogyan alakult a GDP hazánkban. A 2016-os év első negyedévében jelentős csökkenés mutatkozott meg. Azonban az előző évi adatok mellett is fontos volt megnézni, hogy hogyan alakult a magyar vállalatok termelékenysége, valamint hogyan alakult a foglalkoztatottság hazánkban.

A GDP, mint jóléti mutató ellen már számos érv szól. Vegyünk példának egy gyárat, amely termelékenységével hozzájárul a GDP növekedéséhez, azonban a vele járó környezetszennyezés nem csökkenti annak értékét. Tehát a GDP számos olyan dolgot nem vesz figyelembe, ami csökkenti az emberek jólétét, de másrészről olyanokat sem, amelyek növelik azt. Erre példa az, ha valaki kevesebb időt akar dolgozni, hogy több szabadideje lehessen, amit a családjával tölthet. Ha kevesebbet dolgozik valaki, akkor az csökkenti a GDP értékét, azonban az egyén jóléte ezzel együtt nőhet. Dolgozatomban tehát külön kitértem a GDP hiányosságaira is.

Ma már számos alternatív gazdasági mutatóval találkozunk, amelyekkel a GDP-t próbálják kiegészíteni, vagy éppen helyettesíteni. Ilyen a Gazdasági Jólét Mércéje, a Nettó Gazdasági Jólét mutatója vagy a Fenntartható Gazdasági Jólét Indexe. Ezek mellett a dolgozatomban még több ilyen mutatót is kifejtettem.

Végezetül újra visszatértem Magyarországhoz, és megnéztem, hogy a különböző mutatók alapján, milyen az országban az emberek jóléte.

szerző

  • László Evelin
    Műszaki menedzser alapszak BSc
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Hevér Boglárka
    egyetemi tanársegéd, Közgazdaságtan Tanszék

helyezés

Jutalom