Regisztráció és bejelentkezés

A függő fogyasztó mikroökonómiai alapú modelljének makroökonómiai használhatósága

A dolgozat alapját a függő fogyasztó mikroökonómiai vizsgálata során elképzelt, a közgazdaság, a szociológia és a pszichológia határterületének elméleti és empirikus eredményei felhaszálásával felépített ágens alapú modell adja. Egy ilyen elméleti modell használhatónak bizonyulhat régiók, kultúrák vagy nemzetgazdaságok közötti áru- és szolgáltatásforgalom értékelése esetén azokban a speciális, de nem ritka esetekben, ahol a fogyasztó régió és a megvásárolt jószág között függő viszony áll fenn. Feltételezzük, hogy az orvosi-klinikai tapasztalatból jól ismert egyéni meg- és elvonási tünetekhez és leszokási reakciókhoz hasonlóan a makro szinten értelmezett régiók reakciómintái vagy várható viselkedése hasonló reakciókat mutatnak, mint az az egyén szintjén tapasztalható. Feltételezésemkor egyrészt azt az induktív és intuitív logikát használom, mely szerint a régió mint egész nem más, mint egyének mint részek összessége, így a régió reakciója hasonlóságokat mutathat az egyén reakciójával; másrészt pedig azt az általános fogyasztó-aggregálási gyakorlatot követem, amely bármely jószág teljes piaci keresleti és kínálati helyzetének leírásakor használatos. A vizsgálat során hangsúlyt fektetek a függőségi viszony biológiai-evolúciós kialakulásának magyarázatára, mintegy legitimálva létezését, illetve rámutatok, hogy az egyéni fogyasztó függő helyzetének kialakulását matematikai eszközökkel egy rosszul adaptált tanulási mechanizmus eredményeként lehet leírni. Ezt a tanulási és szokásformáló mechanizmust vetem össze a makro-szintű régió azon kulturális és politikai elemeivel, amely a régió tanulását és fogyasztási szokásait alakítja, majd olyan elméleti, de lehetséges helyzeteket vizsgálok, amelyekben hasznosnak bizonyulhatnak a függő fogyasztó viselkedésének vizsgálati eredményei. Elsősorban olyan rugalmassági mutatókra gondolhatunk, amelyek megmutatják, milyen mértékben változik egy jószág országszintű fogyasztása akkor, ha a kínálati feltételeken módosít a szolgáltató (a témával kapcsolatban gondolhatunk például Magyarország földgáz-függőségére, vagy Kína és Japán kőolaj-függőségére.) A fogyasztó régió függőségi helyzetéből adódó kiszolgáltatottsága miatt pedig zsaroló pozícióba kerülhetnek a szolgáltató felek, akik a további szolgáltatással kapcsolatos döntésük meghozatalakor például játékelméleti megoldásokat alkalmazhatnak.

szerző

  • Kéry Sándor
    Nemzetközi gazdálkodás alapszak BA
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Hevér Boglárka
    egyetemi tanársegéd, Közgazdaságtan Tanszék

helyezés

Nem ért el helyezést