Regisztráció és bejelentkezés

A tömegek jelentősége. Egy hazai crowdtesting projekt bemutatása

Az információs-technológiai forradalomnak köszönhetően az utóbbi évtizedekben nagymértékben növekedett a megjelenő innovációk száma. Jelentőségük, hatásuk az élet majdnem minden területén jelentős változásokat hozott, amely alól természeten a gazdasági élet, és üzleti világ sem jelentett kivételt.

Az internetnek és a közösségi médiának köszönhetően a tömegek jelentősége egyre inkább felértékelődik, szerepük folyamatosan nő. Az előbbiekkel összefüggésben jelent meg és hódít teret a crowdsourcing, amely során valamilyen problémát osztanak meg a tömeggel, nyílt felhívás formájában, és erre várják a különböző megoldásokat.

Dolgozatomban a crowdsourcing irodalmának feldolgozását, a crowdsourcing rendszerek előnyeinek és hátrányainak a bemutatását tűztem ki célul. A crowdsourcinghoz szorosan kapcsolható fogalom a crowdtesting, melynek folyamatát, jelentőségét egy hazai crowdtesting projekt bemutatásán keresztül ismertetettem. A kutatómunkám alapját mélyinterjúk adták, amelyek nagyban segítették a téma mélyebb megismerését, megértését.

Munkám során szerettem volna kiemelni a crowdsourcing és a crowdtesting jelentőségét, megfelelő alkalmazásának előnyeit a gazdasági életben, és az ezáltal felmerülő pozitív hatásokat a vállalatok és fogyasztók számára.

szerző

  • Angalét Marianna
    közgazdasági elemző
    mesterszak

konzulens

  • Dr. Meyer Dietmar
    egyetemi tanár, Közgazdaságtan Tanszék

helyezés

Nem ért el helyezést