Regisztráció és bejelentkezés

Az igazságos jövedelemeloszlás

A dolgozatom a jövedelemeloszlás témakörével foglalkozik. Ez a kutatási téma rendkívül szerteágazó, így a célkitűzésem egy elméleti összefoglaló volt. Ez a tanulmány egy elméleti háttérrel szolgál egy következő tudományos munkámnak, melyben a jövedelemeloszlás és a gazdasági növekedés közötti kapcsolatot fogom részletesen elemezni. Ennek a következményeként a dolgozatom alapkérdése az lesz, hogy milyen irányban fognak változni az elosztási rendszerek, illetve melyik lesz hosszútávon fenntartható. A tanulmányom egy ilyen összefüggésrendszer modellezésnek az alapját képezi, amelyben szeretném a legfontosabb fogalmakat, ideológiákat, valamint a különböző elosztási rendszerek legjelentősebb gazdasági, és társadalmi hatásait bemutatni. A társadalmak különböző beállítottságait, valamint a gazdasági rendszerek jövedelemeloszlással kapcsolatos módosításait összefüggésbe hozom a társadalmi kohézióval, és a gazdasági növekedéssel. A dolgozatomat a szakirodalmak elemzésével készítettem. Kapcsolatokat kerestem a különböző szakterületek elméletei között, valamint felhasználtam a tudósok kvalitatív kutatásai által kapott összefüggéseket is.

Az egyenlőtlenségekről alkotott vélemények az értékítélettől függően eltérőek. A dolgozatomban rámutatok arra, hogy a jövedelemelosztás igazságosságának konfliktusa az emberek eltérő igényeiből ered. Nem lehet egyszerre nagyobb szabadságot, valamint nagyobb újraelosztást is biztosítani. Ezek függvényében azonban eltérő társadalmi, valamint gazdasági hatása lesz ugyanakkora jövedelmi egyenlőtlenségnek. Ezek az értékítéletek, vélemények azonban nem állandók. A társadalom, valamint a gazdaság fejlődésével párhuzamosan változnak. Ez egy ciklikusan változó folyamat lesz, melyben a gazdasági növekedés, valamint az egyenlőség iránti igény felváltva kerül hangsúlyba. Végül ahhoz a jövedelemeloszláshoz fog közelíteni, amely hosszútávon tudja biztosítani mind a gazdasági növekedést, mind az ehhez szükséges jövedelemeloszlást. Ezért a maximális gazdasági növekedésért azonban szükséges teret engedni az individualizmusnak, amelyet viszont csak esélyegyenlőség mellett lehet biztosítani. Ezért feltételezhetjük, hogy a jövedelmi egyenlőtlenség fogalmáról a jövőben az esélyegyenlőségre fog áthelyeződni a hangsúly, mivel akkor a legmotiváltabb, legtehetségesebb emberek kerülhetnek a gazdasági hatékonyságot is javító pozíciókba. Ez csökkenteni fogja az egyenlőtlenség miatt kialakult társadalmi költségeket, és egyben növelni fogja a gazdasági teljesítményt.

szerző

  • Lendvai Viktor
    műszaki menedzser
    alapszak

konzulens

  • Dr. Daruka Magdolna
    egyetemi docens, (külső)

helyezés

III. helyezett