Regisztráció és bejelentkezés

A Marshall-Lerner-feltétel érvényessége Magyarországon

Napjaink gazdasági folyamatai nyitott gazdaságok között zajlanak, melyekben a tőke, a munkaerő és a szolgáltatások is szabadon áramolhatnak. Ennek köszönhetően azonban az országok jobban ki vannak szolgáltatva egymásnak és gazdasági fejlődésük, döntéseik valamint eredményeik közösen alkotják a nemzetközi gazdaságot. Egy ilyen nyitott rendszerben a kölcsönös egymásrautaltság minden országot érint, valamelyiket jobban, valamelyiket kevésbé.

Egy ilyen változékony és kiszámíthatatlan gazdasági környezetben nehéz megmondani, hogy egy ország nemzetközi kereskedelme és maga az ország gazdasága milyen irányba haladjon, mely területeken lelhető fel a potenciális fejlődés lehetősége. Ezen kérdések megválaszolására azonban egy nemzet gazdaságára, mint rendszerre kell tekinteni, mely sok apró részből áll.

Egy ilyen rész az ország folyó fizetési mérlegének egyenlege. Dolgozatomban ezt a területet vizsgálom a Marshall-Lerner-feltétel függvényében, Magyarországon. Bemutatom, hogy a reálárfolyam változása milyen hatással van a folyó fizetési mérleg egyenlegére az export és az import érték-, illetve volumenváltozásain keresztül.

Ehhez elsősorban megkeresem a legalkalmasabb módot a reálárfolyam kiszámítására, majd az összegyűjtött statisztikai adatokkal együtt felírom a Marshall-Lerner-feltételt Magyarország folyó fizetési mérlegének egyenlegére és értelmezem a kapott eredményt.

Az eredmény kiértékelése után pedig bemutatom, hogy milyen területekkel lehet érdemes foglalkozni a jövőben, melyek a növekedés potenciálját hordozzák magukban. Nem célom megmondani, hogy pontosan melyek azok a területek, amelyekkel biztosan érdemes és eredményes lehet foglalkozni. A továbbiakban azonban igenis célom, hogy a már megszerzett ismeretek birtokában mélyebb elemzéseket, további kutatásokat folytassak az általam említett területeken.

szerző

  • Nagy Balázs
    nemzetközi gazdálkodás
    alapszak

konzulens

  • Hevér Boglárka
    egyetemi tanársegéd, Közgazdaságtan Tanszék

helyezés

Nem ért el helyezést