Regisztráció és bejelentkezés

Venni vagy nem venni? - Könyvfogyasztási és -vásárlási szokások egy kérdőíves felmérés tükrében

A TDK dolgozatom témájának, mint korábban a szakdolgozatoménak, a könyvpiacot választottam. A könyvet ugyanis különleges jószágnak tartom, a kulturális javakon belül is. Többek közt azért, mert a könyvek fogyasztása nem a hordozó, hanem a tartalom fogyasztását jelenti (ezt fejezi ki a könyvek élményjószág-jellege), ez pedig befolyásolja ezen hordozók (kötetek, fájlok) iránti kereslet alakulását.

Korábbi vizsgálataim alapján a könyveket ár- és jövedelemrugalmasságuk alapján normál jószágnak, bizonyos mértékben luxusjószágnak találtam. Most a témát folytatva saját gyűjtéssel egészítettem ki a rendelkezésre álló adatokat. Egyrészt szerettem volna az online könyvpiacra vonatkozóan ismereteket szerezni (ugyanis az erre vonatkozó adatok hiányoznak), másrészt pedig a tartalom beszerzésének alternatív módjait is megpróbáltam beépíteni a kötetek iránti kereslet modelljébe.

Ehhez kérdőívet készítettem a Google szolgáltatását használva, melyet online terjesztettem. Ezzel persze kizártam azokat, akik nem interneteznek, így a minta semmiképpen sem lehet reprezentatív, de a webshopból való könyvvásárlás feltételezi az internethasználatot, én pedig az ezen csatornát használókra voltam kíváncsi elsősorban.

A kérdőívben kitértem az olvasási, könyvvásárlási szokásokra általában, az internethasználatra, az online könyvpiacról való beszerzésre, és nagyon röviden az e-könyvekre is. Igyekeztem felmérni a tartalom beszerzésének összes szóba jövő alternatív módját: a vásárláson kívül a könyvtári kölcsönzést, az ajándékozást, az ismerősöktől kölcsön kapott könyveket és a letöltést egyaránt vizsgálta a kérdéssor. A kérdőív október 10. és 23. közt, két hétig volt elérhető, ez alatt 209-en töltötték ki.

Az elemzés során az alapvető statisztikai módszerek, a függetlenség- és egyéb hipotézisvizsgálatok elvégzéséhez a Microsoft Excelt, a regressziós modellek felállításához a Gretl ökonometriai programcsomagot használtam.

A válaszokat tekintve eltérést tapasztaltam például nemek szerint: a nők több kötetet vásárolnak, és több könyvet olvasnak átlagosan, illetve jellemzőbb rájuk a könyvtárhasználat. Többen rendeltek már közülük könyvet online, mint a férfiak közül, e-könyvet viszont az utóbbiak használnak többet. Továbbá megkíséreltem modellezni, hogy mely tényezők milyen módon hatnak az évente vásárolt könyvek számára és az évente könyvekre költött összegre, s ez részben sikerült is.

szerző

  • Kupcsik Réka
    közgazdasági elemző
    mesterszak

konzulens

  • Dr. Petró Katalin
    egyetemi docens, (külső)

helyezés

II. helyezett