Regisztráció és bejelentkezés

Hogyan csökkenthető a bizonytalansági faktor a virtuális piacokon? – avagy a szükséges intézményi környezet megteremtése az on-line kereskedelemben

A dolgozatom elején a virtuális piac általános bemutatásával foglalkozom, felvázolom azon jellemzőit melyek a valós piaci viszonyoktól eltérőek. A különböző típusok ismertetését követően kitérek ezen kereskedelmi tér előnyeire és hátrányaira is. Ezt követően a piac növekedésének bemutatására fektetem a hangsúlyt, néhány meghökkentő adat ismertetésével: virtuális pénz súlya a kereskedelemben, termékek/szolgáltatások adás-vétel volumenének alakulása.

Az általános összefoglalót követően részletesen vizsgálom a piac szűkebb területet, termékek/szolgáltatások on-line felületen való vásárlását, legfőképpen a különböző kedvezményes kuponokat értékesítő piacterek bemutatásával foglalkozom.

A kutatásom során a következő kérdésekre keresem a választ:

- A piac hogyan funkcionál, mint intézmény?

- A fogyasztók on-line vásárlásaik során milyen intézményeket vesznek figyelembe?

- Melyek az e-piac bizonytalanságát növelő tényezők? – visszajelzések, titkosítás biztonsága, bizalomhiány

- Hogyan viselkednek a fogyasztók az e-piacokon, milyen preferencia rendszerrel rendelkeznek és ezek módosulnak-e? – fókuszálva a kedvezményes kupon oldalakon való viselkedésre

- Melyek a bizalom növekedését segítő intézmények és hogyan építhetőek be a jelenlegi on-line kereskedelemi gyakorlatba?

Ezt követően kérdőíves formában primer kutatást végzek, melyben felmérem a fogyasztók on-line vásárlási szokásait a különböző intézményi struktúrákra fókuszálva. Célom kideríteni, hogy melyek a bizonytalanságot leginkább befolyásoló tényezők, és hogyan lehetne ezeket a faktorokat csökkenteni vagy teljeséggel megszűntetni, vagyis hogy milyen eszközök, új intézmények kialakítása segítené elő a fogyasztói bizalom erősödését.

Dolgozatom végén összegzem a kutatás eredményeit és megoldási javaslatokat vázolok fel, melyekkel növelhető a bizalom az –on-line kereskedelemben, mind a fogyasztó, mind az eladó részéről.

szerző

  • Szőke Ferenc
    közgazdasági elemző
    mesterszak

konzulens

  • Dr. Daruka Magdolna
    egyetemi docens, Közgazdaságtan Tanszék

helyezés

Nem ért el helyezést