Regisztráció és bejelentkezés

Az egészségügyi alapellátás hatékonysági problémái hazánkban

Dolgozatomban a hazai egészségügyi rendszer működését vizsgálom. Folytatván előző éves TDK munkámat, melyben az Országos Vérellátó Szolgálatnál fellelhető hatékonysági problémákat kutattam, a magyar alapellátás hatékonysági, hatásossági tartalékainak elemzésére vállalkoztam. Ezen dolgozatban igyekszem szélesebb képet nyújtani a szektor működéséről, bemutatom a hazai és a nemzetközi finanszírozási gyakorlatát, a feladatkörök megoszlását az ellátórendszer különböző szintjei között. A magyar alapellátás ellentmondásainak alaposabb megismerése érdekében mélyinterjút készítettem a Háziorvosi Szakmai Kollégium Gyermekalapellátási Tanácsának elnökével, aki orvosi szemszögből közelítette meg a témát, valamint a Tanácsban tevékenykedő védőnővel, akit a védőnői tevékenység során tapasztalható hatékonysági problémákról kérdeztem. Az interjúk során gyűjtött ismereteimet, és a széleskörű szakirodalmazást követően úgy vélem sikerült azonosítanom a magyar egészségügyi rendszer egy kis, de hatalmas jelentőségű szektorának, a gyermek alapellátásnak a sajátosságait, erősségeit és Achilles-inát.

szerző

  • Kormány Erika Tekla
    alkalmazott közgazdaságtan
    alapszak

konzulens

  • Dr. Kurtán Lajosné dr.
    egyetemi docens, Közgazdaságtan Tanszék

helyezés

II. helyezett