Regisztráció és bejelentkezés

Németország és a szuverén adósságválság az Európai Unióban

Németország több szempontból a GMU, illetve az unió legjelentősebb tagállama (GDP volumen, külkereskedelem, versenyképesség, fiskális politika stb.), az úgynevezett mag EU legerősebb pillére. Az eddig politikailag relatíve csendes és inaktív Németország a 2013 szeptemberében zajló parlamenti választások után várhatóan határozottabban és konstruktívabban fog állást foglalni a Gazdasági és Monetáris Uniót (GMU) övező legfontosabb kérdésekben. Ez a hipotézisünk képezi témaválasztásunk legfőbb aktualitását.

Dolgozatunk mondanivalóját három vezérfonal köré csoportosítjuk. Először Németország EU-politikájának belgazdasági, belpolitikai és intézményi meghatározottságát vizsgáljuk, azt, hogy mennyiben motiválják a német politikát saját gazdasági, jogi és politikai sajátosságai a GMU-hoz fűződő viszonyában. Ennek nyomán jutunk el második kérdéskörünkhöz, nevezetesen ahhoz, hogy a német álláspont mennyire tükröződik az európai uniós joganyagokban, dokumentumokban és a decentralizált intézményi szerkezetben milyen mértékű lehet és szükséges a német szuverenitás feladása. Végül a német GMU tagság konkrét – az országra gyakorolt – előnyeit és hátrányait elemezzük. A dolgozat előző fejezeteire is építve bemutatjuk Németország hosszú távú gazdasági kilátásait, majd ezek fényében következtetéseket vonunk le arról, hogy a választások után várhatóan átalakuló német EU-politika milyen hatást fog gyakorolni a szuverén adósságválság kezelésére az eurózónában, illetve tágabb értelemben a GMU fejlődésére.

Kutatási módszereink alapjául szolgálnak a német és az EU-s hivatalos dokumentumok, joganyagok, továbbá a szuverén adósságválság nyomán született releváns tanulmányok és tudományos cikkek. Hipotéziseink elemzését, igazolását vagy elvetését segíti a múltbeli statisztikai adatokon alapuló trendek jövőorientált vizsgálata.

szerzők

 • Bereczki Anna
  nemzetközi gazdálkodás
  alapszak
 • Kovács Anikó
  pénzügy
  mesterszak

konzulens

 • Dr. Losoncz Miklós
  kutató professzor, Közgazdaságtan Tanszék

helyezés

Jutalom