Regisztráció és bejelentkezés

Megújul a magyar export (?)

Az exporthitel-ügynökségek világszerte működő, jellemzően állami vagy félig állami tulajdonú intézmények, melyek elsőrendű célja államilag támogatott exporthitel, garancia, kezesség és biztosíték nyújtása. Dolgozatom tárgya az exporthitel-ügynökségek szerepének és tevékenységének bemutatása a Magyar Export-Import Bank Zrt. (továbbiakban: Eximbank) és a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. (továbbiakban: MEHIB) tevékenységének bemutatásán keresztül (továbbiakban a két intézmény együtt: EXIM) . Célom az EXIM feladatainak és azok megvalósításának elemzése, reflektálva az exporthitel-ügynökségek alapvető célkitűzéseire.

A dolgozat során kitérek az OECD iránymutatásokra (tisztességes verseny, hivatalosan támogatott exporthitelek, CIRR kamatozás, környezeti, szociális és emberi jogi iránymutatások, stb.) és az Európai Unió exporthitel támogatásokra vonatkozó rendelkezéseire, valamint röviden bemutatom az exporthitel-ügynökségek történetét.

Célom a magyar EXIM helyének megtalálása a nemzetközi porondon, a különböző országok exporthitel-ügynökségeivel párhuzamok és különbségek megtalálása, az Eximbank és MEHIB tevékenységének összefoglalása, értékelése és átfogó kritika megfogalmazása az exporthitel-ügynökségekre és a magyar EXIM-re vonatkozóan.

Munkám során bemutatom a magyar EXIM innovatív termékcsaládját és frissen meghirdetett programjait, valamint röviden prezentálom a Magyarországon egyedülálló AAA minősítésű kötvénykibocsátást.

A dolgozat során a magyar külgazdasági stratégia és az EXIM tevékenységének kulcsfontosságú összefonódására is kitérek, illetve bemutatok olyan támogató intézményeket is, mint a Magyar Külgazdasági Hivatal (Hungarian Investment and Trade Agency, továbbiakban: HITA), a magyar kereskedőházak és a külgazdasági szakdiplomaták tevékenysége.

szerző

  • Bugár Zsuzsanna
    nemzetközi gazdaság és gazdálkodás
    mesterszak

konzulens

  • Dr. Losoncz Miklós
    kutató professzor, Közgazdaságtan Tanszék

helyezés

Jutalom