Regisztráció és bejelentkezés

Hulladékgazdálkodás egy orvosi műszereket gyártó cég működésében a „hulladékhierarchia” modell tükrében

A dolgozat a szakirodalmi háttér összegzésén túl egy hematológiai és klinikai kémiai vérvizsgáló berendezéseket gyártó cégnél történő hulladékgazdálkodási folyamatokat vizsgálja és fejleszti a hulladékcsökkentés és a hulladék megelőzés szempontjából, felhasználva az aktuális minőségfejlesztő eszközöket. Az célkitűzés a késztermék előállítás során keletkező csomagolási és gyártási hulladékok szelektív gyűjtése, visszaforgatása és elszállíttatása, valamint a japán hibamentes gyártási filozófiát alapul véve, a keletkező alkatrész hulladékok minimalizálása volt, mind környezeti és pénzügyi megfontoláson alapulva. Ezt a környezetmenedzsmenttel és minőségfejlesztéssel szorosan összefonódó projektet az anyagáramlási modell köré építettem, majd kijelöltem a valós anyagmozgás tükrében az egyes lehetséges hulladékkeletkezési helyeket. A kezdeti nehézség az volt, hogy olyan minőségfejlesztő és hulladékcsökkentő tevékenységek legyenek a középpontba, melyek nem csak a pályázat szempontjából szükségesek, hanem amelyek ténylegesen pozitív hatással vannak a termelési minőségre és volumenre.. A gyártásközi hibák kiküszöbölése érdekében poka-yoke akciókkal keresztezett helyesbítő és megelőző tevékenységeket (CAPA) vezettem be. Ezekre az akciókra, részletesen bemutatott példákkal és gyakorlati megvalósításokkal találkozhatunk a dolgozatomban. A csomagolási és veszélyes hulladékok gyűjtése és tárolása kapcsán az erre a célra kijelölt helyekre gyűjtő konténereket helyeztem, majd vizuális segédletekkel illusztrálva minden dolgozó számára érthetővé tettem az egyes hulladékok fajtáját és elhelyezési helyét A dolgozatban hangsúlyos szerepet kapott a szállítási csomagolások visszaforgatása a beszállítók vagy a vevők felé. Ennek nem hulladék megelőzési indíttatása volt, hanem a szállítandó termékek állagmegőrzése és a pénzügyi háttér és jelentős szerepet kapott. A hulladék megelőzési és csökkentési projektem szorosan összefüggő, de mégis különböző megoldásai a mai napig jelentős szerepet játszanak a vállalati modellben.

szerző

  • Gaál Júlia
    Környezetmérnöki mesterképzési szak, nappali MSc
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Dr. Kósi Kálmán
    c. egyetemi tanár, Környezetgazdaságtan és Fenntartható Fejlődés Tanszék

helyezés

I. helyezett