Regisztráció és bejelentkezés

Vele vagy nélküle? Az iskolai papírgyűjtés helye és szerepe a környezetvédelemben és a környezettudatosság növelésében

Az ökológiai kérdések fokozódó globális válságaként a mai társadalomban a figyelem középpontjában van a környezettudatos gondolkodás szerepe és gyakorlati megvalósítása. Ennek érdekében pedig már nem csak a szakemberek szűk csoportja, hanem az átlagember és a média is gyakran foglalkozik a kérdéskörrel, így kiváltva a nyilvános vitát, álcázott szemléletformálást. A környezetszennyezés mértéke elengedhetetlenné teszi, hogy meghatározó szerepet kapjon mindennapjainkban a hulladék és a papírgyűjtés. A probléma relevanciája indokolttá teszi számomra, hogy a témakörrel TDK dolgozat formájában is foglalkozzak.

Először szakirodalomi kutatómunkát végezve feltárom a környezettudatos magatartás fogalmát és az eszmére hatást gyakorló tényezőket, majd a megismert tények segítségével egy SWOT elemzés keretein belül bemutatom a papírgyűjtés jellemzőit (erősségek, gyengeségek, lehetőségek, fenyegetettségek).

A SWOT elemzés során ismertetem a papírgyűjtés által elérhető jelentős hatásokat a pedagógia és a környezetvédelem területén, kitérek társadalomformáló erejére és értékére. Feltárom, hogy milyen veszélyek fenyegetik a tevékenységet, hogyan hatnak rá az állami és a gazdasági szabályozások. Emellett, hogy milyen lehetőségek vannak a folyamat továbbfejlesztésére.

Kutatási eredményeim összefoglalása nyilvánvalóvá teszi a környezeti stratégiák kiemelkedő szerepét, melyek kialakításával a szakembereknek foglalkozniuk kell.

szerző

  • Szondy Zsuzsanna
    gazdálkodási és menedzsment
    alapszak

konzulens

  • Péterné Dr. Baranyi Rita
    Egyetemi adjunktus, Környezetgazdaságtan és Fenntartható Fejlődés Tanszék

helyezés

Jutalom