Regisztráció és bejelentkezés

Öko-címkézés Magyarországon – A piaci valóság

Napjainkban egyre fontosabb a környezet óvása, védése. Sok féle lehetőségünk kínálkozik, hogy ennek érdekében tegyünk valamit. Ennek egyik módja a környezetbarát védjegyezett termékek vásárlása. Az öko-címkézés lényeges szerepet tölt be a környezettudatos fogyasztói magatartás formálásában és a fenntartható fogyasztási szokások kialakításában. Így nyújtva lehetőséget a környezet védésére. A harmadik fél általi tanúsítás biztosítja a fogyasztókat arról, hogy az ilyen címkével ellátott termékek valóban környezetbarátak (relatív értelemben).

Jelen TDK dolgozatom célja bemutatni az öko-címkézést Magyarországon és a környezetbarát termékvédjegyezés fontosságát.

A dolgozat első részében az öko-címkézés helyét vizsgáltam a szakirodalomban. A szakirodalmi kutatások alapján levonható az a következés, hogy az öko-címkézésnek igen jelentős szerepe van a környezetgazdaságtanban, környezetmenedzsmentben, öko-marketingben, kommunikációban és a fenntartható fejlődésben.

A dolgozat második felében a gyakorlati kutatásomat mutatom be. A vizsgálat célja volt, hogy átfogó képet kaphassak a működő rendszerekről, valamint az összehasonlító elemzés (hazai, EU, német és északi rendszerek termékcsoportjainak összehasonlító elemzése) eredményeként átlássam a hazai rendszer termékcsoportjait a nemzetközi gyakorlat tükrében. Továbbá cél volt annak meghatározása, hogy elvi szinten melyek lehetnek azok a termékek, melyekkel a vizsgált rendszerek esetén találkozhatnánk hazánk polcain. Kutatásom további részét egy primer kutatás is képezte, melynek keretében piaci elemzést végezve megvizsgáltam a hazai boltokat annak érdekében, hogy átfogó képet kaphassak arról, hogy milyen címkézett termékekkel találkozhat a fogyasztó a mindennapos bevásárlásai során a boltok polcain.

Dolgozatomat az eredmények bemutatása után következtetésekkel és ajánlásokkal zárom.

szerző

  • Enesei Anna
    műszaki menedzser
    alapszak

konzulens

  • Péterné Dr. Baranyi Rita
    Egyetemi adjunktus, Környezetgazdaságtan és Fenntartható Fejlődés Tanszék

helyezés

I. helyezett