Regisztráció és bejelentkezés

Hol könnyebb eljutni a Maslow-piramis csúcsára: városban vagy vidéken?

Tanulmányaim során akkor kezdett el komolyabban foglalkoztatni a gazdasági tényezők hatása az emberek életére, amikor is vidékről a fővárosba költöztem továbbtanulás és álláskeresés miatt. Érdekel, hogy szociológiai, közgazdaságtani és gazdaságfejlesztési szempontból hogyan lehet számszerűsíteni és mérni az „életminőséget” (quality of life), milyen különbségek vannak az emberek életmódját illetően abból a szempontból, hogy vidéken, vagy városban élnek.

„Ha a kultúrát életmódként definiáljuk – írja az ENSZ Kulturális Bizottságának jelentése (UNESCO, 1996: 217. old.), - akkor kétségtelen, hogy az urbanizáció és a városok növekedése a leglényegesebb kulturális változás ebben az évszázadban. Nagy a különbség abban, hogyan szervezzük életünket, ha városban, vagy faluban lakunk".

Tudományos dolgozatomban következtetéseim és javaslataim által célom bemutatni azt, hogy milyen a mai magyar fiatalok életmódja városban-vidéken, milyen tényezők befolyásolják mindennapi életüket annak függvényében, hogy hol élnek. Kutatásom eszközeként a kvantitatív kérdőíves kutatást és a kvalitatív mélyinterjús, empirikus vizsgálatot választottam.

szerző

  • Szlancsik Renáta
    regionális és környezeti gazdaságtan
    mesterszak

konzulens

  • Dr. Kocsis János Balázs
    egyetemi docens, Szociológia és Kommunikáció Tanszék

helyezés

III. helyezett