Regisztráció és bejelentkezés

Encs város fenntarthatósági programjának tervezete

Témaválasztásom indoka, hogy helyi lakosként hozzásegítsem várososomat egy helyi fenntarthatósági program kidolgozásához. Munkám céljaként a kezdeményező szerepét fogalmaztam meg, ugyanis dolgozatommal kívánom megalapozni a település helyi fenntarthatósági programját (Local Agenda 21 – LA 21). Kutatómunkámat a helyzetfeltáráson és a stratégiai célok megfogalmazásán túl kiterjesztettem egy olyan mintaprojekt kidolgozására is, amely közösségi kezdeményezésként és a helyi lakosok aktív részvételével jövedelemszerzési lehetőséget is biztosít az érintetteknek. A projekt jól illeszkedik az LA 21 megfogalmazott feladatához (integrálni a helyi környezeti, társadalmi, gazdasági és kulturális kérdéseket, problémákat, hosszú távon biztosítani a helyi polgárok életminőségének fenntartását, javítását a fenntartható fejlődés alapelvei alapján).

Az általam kidolgozott encsi „BioZöld” program célja a helyi gazdaságfejlesztés. A kezdeményezés hátterében a példaértékű BioSzentandrás program áll. Ez egy komplex fenntartható mezőgazdasági, felnőtt oktatási, környezetvédelmi és foglalkoztatási program. A ,,BioZöld” program bővebb célkitűzései a vegyszermentes zöldségtermelés útján a helyi foglalkoztatás bővítése, életszínvonal növelése, a térség gazdasági fejlesztése , valamint az egészséges életmód és táplálkozás megismertetése és elterjesztése.

Kutatásaim és számításaim eredményeként arra jutottam, hogy a biokertészeti program településünkön is megvalósítható.

szerző

  • Soós Noémi
    környezetmérnöki
    nappali

konzulens

  • Dr. Kósi Kálmán
    c. egyetemi tanár, Környezetgazdaságtan és Fenntartható Fejlődés Tanszék

helyezés

Jutalom