Regisztráció és bejelentkezés

Környezeti költségek kezelése a vállalati gyakorlatban

A fenntarthatóságra való törekvés követleményrendszerének általánossá válásával az emberi tevékenység környezetre gyakorolt hatásának vizsgálata egyre fontosabb tényezővé válik egy vállalat gazdasági hatékonyságában, profitabilitásában és a róla kialakult képben, imázsában is. Ezért dolgozatomban tárgyalom a környezeti költségek helyének (költségnemek, költséghelyek), szerepének megítélését. Vizsgálom a tevékenységek környezeti hatásainak költségvonzatait, illetve azok elkerülésének és mérséklésének lehetőségeit. Elemzéseim során kitérek a felhasznált erőforrások alakulására, kezelésük környezeti költségeire, azon belül értékelem az anyagáramok (szennyezőanyagok, hulladékok) kezelésének költségeit és a humán erőforrással összefüggő környezeti költségeket.

Ezen költségek gyakorlatban való megjelenését primer kutatás során vizsgálom egy gazdasági szervezet különböző eseti példáin keresztül. Kitérek az adott szervezet környezetvédelmi stratégiájának, azon belül is az újrahasznosítási céloknak az elemzésére.

Munkám részét képezi a környezeti költségek kezelésének vállalati stratégiába történő integrálásának vizsgálata, különös tekintettel a környezetvédelemnek a Balanced ScoreCard nézőpontjaihoz történő illesztésére.

szerző

  • Szücs Réka
    környezetmérnöki
    nappali

konzulens

  • Dr. Kósi Kálmán
    c. egyetemi tanár, Környezetgazdaságtan és Fenntartható Fejlődés Tanszék

helyezés

Jutalom