Regisztráció és bejelentkezés

Zöld(t)kerület - Zöldterületek fenntartható fejlesztésének lehetőségei Józsefvárosban

Zöld(t)kerület - Zöldterületek fenntartható fejlesztésének lehetőségei Józsefvárosban

Szkordilisz Flóra

konz.: dr. Pálvölgyi Tamás, Környezetgazdaságtan Tanszék

Előző években végzett kutatásaim során foglalkoztam a városi zöldterületek energetikai szerepével, és emellett a szociális, pszichológiai és fiziológiai hatásaival is. Jelen dolgozatomban az energetikai hatások mellett a zöldterületek városszociológiai aspektusával is szeretnék foglalkozni. A téma aktualitását az elmúlt évek VIII. kerületi civil és önkormányzati törekvései igazolják.

Józsefváros Budapest legelmaradottabb kerülete szociális szempontból. Az önkormányzat az utóbbi években komoly erőfeszítéseket tesz nemcsak a kerület imázsa, hanem a lakók életkörülményeinek javítása érdekében is. Ennek fontos része az újabb zöld területek létesítése. Nemcsak az ingatlanok értékének növelése, hanem az életminőség szempontjából is fontos a zöldterületek közelsége. Kérdőíves felmérések szerint Józsefváros lakóinak közel 25°%-a nem szereti kerületét. Ezen a lakossági hozzáálláson jelentősen javíthatna a zöldterületek sűrítése, a közterületek parkosítása. Ugyanis a lakók – szintén kérdőíves felmérés szerint – hajlandók részt venni közterületi fa- és virágültetésben. Az elmúlt évek alatt több példa is igazolta, hogy a lakók tevékeny bevonása a lakóhelyükhöz közel található közterek parkosításába – nemcsak kivitelezési, karbantartási, hanem tervezési munkálatokba is – járható út. Ennek a módszernek járulékos előnye, hogy így a lakók jobban magukénak érzik a létrejövő eredményt, jobban otthon érzik magukat a kerületben.

Így könnyen belátható, hogy fontos lenne felállítani egy olyan koncepciót, tervezési útmutatót, amely segítségével, és építészeti és településrendezési eszközök alkalmazásával a zöldterületek fejlesztése a leghatékonyabban történhet meg – energetikai, szociális és anyagi szempontokat is figyelembe véve.

szerző

  • Szkordilisz Flóra
    Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola
    doktori képzés

konzulens

  • Dr. Pálvölgyi Tamás
    egyetemi docens, Környezetgazdaságtan és Fenntartható Fejlődés Tanszék