Regisztráció és bejelentkezés

Településfejlődés az agglomerációban: körülmények, eredmények Budakeszin

Egy olyan világban, ahol a térség fejlődése az agglomerációk munkamegosztásban való sikeres részvételén múlik, kiemelten fontos megvizsgálnunk a problémakört övező környezeti, gazdasági és társadalmi viszonyokat.

Célkitűzésünk a főváros agglomerációjába tartozó Budakeszi - a rendszerváltást követő gyors modernizációs folyamatoknak kitett város - komplex vizsgálata. A tanulmány alapját Dr. Kocsis János Balázs megbízásából (OTKA PD 77410) készített kutatás adja. Dolgozatunkban az előre meghatározott kritériumrendszert követve kitérünk a népesség és a terület nagyságában történt változásokra, az infrastrukturális változásokra, a közbiztonságra, a település társadalmi összetételére, a különböző társadalmi csoportok közötti viszonyokra és a térbeli társadalmi helyzetre egyaránt. A tanulmány elméleti kereteit szakirodalmak, kapcsolódó kutatások áttekintése és elemzése adja, melyet statisztikai adatok feldolgozása és empirikus módszerek egészítenek ki (részletes terepbejárás és mélyinterjúk, közvélemény kutatások készítése). A város főbb szereplőivel (a helyi rendőrfőnök, a katolikus plébános úr, a védőnők, az iskola igazgatója, a művelődési ház igazgatója és egy alkalmazottja, egy ingatlaniroda alkalmazottja és a helyi vállalkozók közül egy cukrászda tulajdonos) készített interjúk alapján a témaköröket tematikusan feldolgoztuk, és a megkérdezettek által készített térkép segítségével a változások vizuálisan is megjelenítésre kerültek, ezáltal kibontakozott ennek az eredendően sváb településnek a rendszerváltást követő története. Kikristályosodtak a gondok, problémák is, amelyek jelentős része más agglomerációs települések számára is kihívást jelentenek. A dolgozat végére kapott komplex kép a további tudományos feldolgozáson kívül településfejlesztési tervek és döntéshozatalok alapjául szolgálhat.

szerzők

 • Katona Attila
  regionális és környezeti gazdaságtan
  mesterszak
 • Mihály Réka
  környezetmérnöki
  nappali

konzulens

 • Dr. Kocsis János Balázs
  egyetemi docens, Szociológia és Kommunikáció Tanszék

helyezés

Nem ért el helyezést