Regisztráció és bejelentkezés

A szféraközi háromszög - a civil, vállalati és közféra közti hatékony együttműködés lehetőségei

Dolgozatom céja, hogy a szféraközi partnerség elméleti kutatási eredményeit, a kooperáció előnyeit, feltételeit és buktatóit egy jelenleg is zajló élőhely-rehabilitációs program példájának segítségével igazolni.

Az eredményes együttműködést - partnerséget - a civil, a vállalati és a közszféra között egy 2008-ban indult, Magyarországon ez idáig egyedülállónak mondható projekt, a mohácsi Szabadság- sziget programján keresztül fogom prezentálni, ahol Mohács Város Önkormányzata, a WWF Magyarország, a Coca-Cola Hellenic, továbbá a helyi illetékes vízügyi hatóság, igazgatóság és szolgáltató kiemelt hangsúlyt fektettek a szféraközi partnerségből adódódó lehetőségekre, és az ezekből származó előnyökre.

Célom, hogy a Szabadság-sziget rehabilitációs programjának adataival igazoljam a partnerségnek mind a természetre, mind az érintett emberekre gyakorolt pozitív hatását.

szerző

 • Negyedes Liliána Fédra
  regionális és környezeti gazdaságtan
  mesterszak

konzulensek

 • Harazin Piroska
  Egyetemi tanársegéd, Környezetgazdaságtan és Fenntartható Fejlődés Tanszék
 • Dr. Radácsi László
  , Ergonómia és Pszichológia Tanszék

helyezés

III. helyezett