Regisztráció és bejelentkezés

Fenntartható energiahasználat iskolai környezetben

A tartósan magas energiaárak, az elöregedett épületállomány és a pályázati források következtében mind nagyobb igény jelentkezik az energiahatékonyságot növelő, megújuló energiaforrásokat alkalmazó felújítások iránt. Az energiaigény csökkentése, az energiahatékonyság növelése, és a megújuló energiaforrások használata a fenntarthatóság céljai megvalósításának fontos pillérei mikroszinten.

A gyakorlati lehetőségek a világítás, fűtés, hűtés korszerűsítése, épületenergetikai fejlesztések – például hőszigetelés, nyílászárók cseréje –, az intelligens és hatékony üzemeltetés, az energia felhasználási szokások átformálására stb.

Munkám során a soproni Hunyadi János Evangélikus Általános Iskola energiatakarékossági kérdéseivel foglalkoztam, azon belül rövid és hosszú távú fejlesztésekkel, melyekkel az épületegyüttes – átjáró folyosókkal összekapcsolt két panel, és egy téglaépület – energiafelhasználása csökkenthető. Először megvizsgáltam, hogy milyen magyar pályázati lehetőségeket lehet felhasználni ahhoz, hogy az Iskola külső pénzügyi forrásokhoz jusson. Második lépésként az Iskola jelenlegi állapotának felmérését végeztem el. A felmérés során szemrevételeztem a helyszínt, interjúkat készítettem a vezetőséggel, és áttanulmányoztam a korábbi pályázatok eredményeit, a felújítások terveit. Az Iskola jelen helyzetének ismeretében megkezdtem a jövőre vonatkozó fejlesztési javaslatok kidolgozását. Rövidtávon a panel épületek hőszigetelése és a lépcsőházak nyílászáróinak cseréje valósulhat meg. Középtávon a 1980-as években épült, elavult, épületeket összekötő folyosók felújítása történhet meg, melynek során a fémkeretes ablakokat, ajtókat üvegtéglákkal kombinált műanyag nyílászárókra cserélik. Szintén középtávú terv lehet napelemek felszerelése, melyekkel a tanév során az Iskola villamos energia igénye csökkenthető. A nyári szünet ideje alatt az előállított villamos energia az elektromos hálózatba táplálható, mely az Iskolának bevételt jelent. Hosszú távon a fűtésre használt földgáz megújuló energiával történő helyettesítése valósulhat meg. Ennek egyik megoldási lehetősége a geotermikus energia használata, a másik pellet vagy vágástéri apadék alapú biomassza kazánok üzembe helyezése. Ezek a fejlesztések hozzájárulnak ahhoz, hogy az Iskola energiagazdálkodása fenntarthatóvá váljon.

szerző

 • Rajnai Eszter
  környezetmérnöki
  nappali

konzulensek

 • Dr. Kósi Kálmán
  c. egyetemi tanár, Környezetgazdaságtan és Fenntartható Fejlődés Tanszék
 • Dr. Barta Zsolt
  egyetemi adjunktus, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

helyezés

II. helyezett