Regisztráció és bejelentkezés

A hazai épület - energiahatékonysági és megújuló energiaforrásokat alkalmazó beruházások finanszírozási rendszerének átalakítása

A hazai épület-energiahatékonysági és megújuló energiaforrásokat alkalmazó beruházások finanszírozási rendszerének átalakítása

A dolgozatban bemutatom az általam kidolgozott PRGR finanszírozási rendszert, amelynek célja, a hazai épület-energiahatékonysági beruházások ösztönzése és fenntartható finanszírozásának biztosítása.

Kutatásomat elméleti síkon indítottam el. Feltártam a fő problémákat, majd ezekre „tankönyvi” megoldásokat kerestem. Ezek után tanulmányoztam a hazai és a nemzetközi gyakorlatot. Majd felépítettem a PRGR rendszert, az energiahatékonysági beruházások finanszírozásának valós megoldást nyújtó eszközrendszerét. Végül mélyinterjút készítettem az egyik hazai energiahatékonysági beruházásokat végző cég ügyvezetőjével, illetve a finanszírozói oldal egy szereplőjével, hogy megismerjem a piaci tapasztalatokat, és felmérjem a PRGR rendszer várható piaci fogadtatását.

A nemzetközi és a hazai felmérések szerint az energiahatékonysági beruházások legfőbb akadályai pénzügyi természetűek.

Magyarországon a saját tőke hiánya, az eladósodottság, a hitelezés magas kamatok melletti alacsony szintje, illetve a hosszú és bizonytalan megtérülési idő jelenti a legkomolyabb akadályt. A PRGR rendszer ezeket a problémákat igyekszik orvosolni.

A finanszírozási rendszer négy pillére az Előfinanszírozás (Prefinance), a Kamattámogatás (Rate Subsidy), az Állami Garancia (State Guarantee) és a Refinanszírozás (Refinance).

A PRGR két lehetséges forgatókönyv szerint épülhet fel. Az egyikben a Magyar Fejlesztési Bankon, a másikban a kereskedelmi bankokon keresztül történik a beruházások finanszírozása.

Az energiahatékonysági beruházások egyik fő forrását az Európai Uniós támogatások jelentik. A jelenlegi gyakorlat szerint azonban, a támogatások a kedvezményezettek számára utófinanszírozás formájában realizálódnak.

A PRGR rendszerben a pénzintézetek az uniós pályázatokon nyertes felek számára a támogatás teljes összegét hitel formájában előfinanszírozzák, majd azt, a hitel törlesztőrészleteiben kamattámogatásként érvényesítik.

Az előfinanszírozás azonban megfelelő fedezet nélkül működésképtelen. A PRGR rendszerben az előfinanszírozás mögött álló 80 %-os állami garancia jelentősen csökkenti a bankokat terhelő kockázatot.

Végül a beruházók, a pénzintézetek és az állam számára is előnyös az olcsó refinanszírozási források bevonása, amely jobb hitelezési környezetet eredményez.

A PRGR rendszer makrogazdasági szinten is pozitív változások katalizátora lehet.

szerző

 • Zemplényi Zalán
  környezetmérnöki
  nappali

konzulensek

 • Dr. Bartus Gábor
  egyetemi adjunktus, Környezetgazdaságtan és Fenntartható Fejlődés Tanszék
 • Dr. György László
  egyetemi tanársegéd, Pénzügyek Tanszék

helyezés

I. helyezett