Regisztráció és bejelentkezés

Fenntarthatóság üzleti környezetben, egy adott vállalat példáján

Dolgozatomban a fenntarthatóság szemléletét és eszközeit megjelenítő szakirodalmi kutatást végzek az üzleti életben a vállalalti fenntarthatóságra.

Nemzetközi és hazai példákat vizsgálok arra nézve, hogyan lehet megjeleníteni a vállalati menedzsment felelősségét és lehetőségeit a fenntarthatóság és egyéb prioritások közötti egyensúlyban. Kiemelt figyelmet fordítok a fenntartható teljesítmény nem üzleti szempontú megközelítését szolgáló új módszerekre, kiemeleten a vállalati ESG (Environmental - környezeti, Social - társadalmi és Governance - vállalatirányítási) szerepére.

Kutatasom alapján következtetéseket vonok le és a vállalatok számára is hasznosítható javaslatokat dolgozok ki.

szerző

  • Vanczák Adél
    Nemzetközi gazdálkodás alapszak BA
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Kósi Kálmán
    c. egyetemi tanár, Környezetgazdaságtan és Fenntartható Fejlődés Tanszék

helyezés

II. helyezett