Regisztráció és bejelentkezés

Fenntartható városfejlesztés és egészséges táplálkozás - Megváltoztathatja egy városi klímastratégia az étkezési szokásainkat?

Az előállított élelmiszerek közel 80%-a a világ városaiban kerül elfogyasztásra. Ez a tény betudható annak, hogy a világ népességének több mint a fele városokban él, a városi lakosság számának a növekedése előreláthatólag emelkedő tendenciát mutat. Az urbanizációs folyamat felgyorsulásának köszönhetően a városok szerepe egyre fontosabb lesz olyan aspektusból, hogy miként reagálnak a klímaváltozásra és a klímaváltozás következtében megjelenő kihívásokra.

Dolgozatomban nemzetközi példák alapján szeretném bemutatni, hogy a városok klímastartégiájukon keresztül hogyan tudnak hozzájárulni a lakosok táplálkozásának

fenntarthatóbb irányba való elmozdulásához és ezen keresztül a fenntartható fejlődési célok eléréshez. Célom, hogy a külföldi mintákra alapozva javaslattal éljek a hazai fenntartható élelmezéssel kapcsolatos kérdések városi szintű megoldására.

szerző

  • Kovács Hanna
    Regionális és környezeti gazdaságtan MSc
    mesterképzés (MA/MSc), levelező

konzulens

  • Szalmáné Dr. Csete Mária
    habilitált egyetemi docens, Környezetgazdaságtan és Fenntartható Fejlődés Tanszék

helyezés

II. helyezett