Regisztráció és bejelentkezés

A Covid-19 „zöld hajtásai”: a járvány hatása a környezeti teljesítményre és a hazai ágazatok karbon lábnyomára

A jelen kutatás keretében a Covid-19 járvány hazai környezeti teljesítményre és az ágazatok karbonlábnyomára gyakorolt hatásait elemeztem. Munkám fő mozgatórugója, hogy habár a járvány hazai társadalmi és gazdasági következményeivel számos tanulmány, elemzés foglalkozik, a környezetre gyakorolt hatások tekintetében alig találhatóak kutatások, azok is többnyire globális vonatkozásúak. Kutatásom célja egy olyan hatásvizsgálat volt, mely egyaránt kiterjed a járvány hazai környezeti teljesítményének, valamint az egyes gazdasági ágazatok karbonlábnyomának alakulására. További célom e hatások kiváltóját jelentő gazdasági/társadalmi folyamatok, kölcsönhatások azonosítása.

A témakör feldolgozását a kapcsolódó hazai és nemzetközi szakirodalmi háttér feldolgozásával kezdtem, majd elsőként a környezeti teljesítmény alakulását elemeztem a levegőminőség, a légiközlekedés, az energiafelhasználás és a hulladék képződés/gazdálkodás területére koncentrálva, elsődlegesen a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal adatgyűjtéseinek felhasználásával. Az eredmények szerint a vizsgált területek indikátorai többnyire csak a pandémiával kapcsolatos korlátozások időszakában (vagy különféle kioltó hatások okán még ott se) mutatnak érdemi hatást, de a lezárások feloldását követően a forgalom, fogyasztás, energiafelhasználás szintje visszaállt az eredeti mértékre, vagy akár meg is haladta azt. Mindezek okán a Covid-19 járvány környezeti teljesítményre gyakorolt kedvező hatása legfeljebb rövidtávon jelentkezik.

Az ágazati karbonlábnyom alakulásának vizsgálatához az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményének titkársága (UNFCCC) által gyűjtött és kontrollált nemzeti üvegházhatású gázleltár adatokat használtam fel, vetítési alapként a termelő ágazatok bruttó hozzáadott értékét, a közlekedési ágazatok esetében az áruszállítás naturális mértékegységét, a lakó- és középületek fajlagos emissziójának meghatározásához pedig a lakónépesség számát vettem. A kutatás eredményei azt mutatják, hogy a Covid-19 járvány több vizsgált ágazat karbonlábnyomának csökkenését eredményezte 2020-ban. Ezen ágazatok közé tartozik a cement és kerámiagyártás, valamint az acél, vas- és egyéb fémgyártás, de kedvezően alakul a fajlagos teljesítménye az ÜHG kibocsátásban igen meghatározó szerepet betöltő közúti szállításnak is. Ezzel szemben akad olyan szegmens is, amelynek kibocsátása nőtt a járvány következményeként – tipikusan ide sorolható a lakóépületek, s talán a zárlatok miatt meglepő módon a középületek emissziója is. E változások okai között főként járványintézkedések, gazdaságpolitikai lépések, vagy egyszerűen csak az előbbieket erősítő (vagy éppen gyengítő) időjáráshatás említhető.

szerző

  • Erőss Viktória
    Regionális és környezeti gazdaságtan MSc
    mesterképzés (MA/MSc), levelező

konzulens

  • Dr. Pálvölgyi Tamás
    egyetemi docens, Környezetgazdaságtan és Fenntartható Fejlődés Tanszék

helyezés

I. helyezett