Regisztráció és bejelentkezés

Barnamezős területek revitalizációja egy konkrét projekt tükrében

Budapest 2030 Hosszú távú Városfejlesztési Koncepcióban leírtak szerint „a használaton kívüli, illetve alulhasznosított területek jelentős hányada „klasszikus” értelemben vett barnamezős területnek tekinthető (ezek az egykor ipari, közlekedési, katonai funkcióval bíró területek)”. A barnamezős területek revitalizációja szükséges ahhoz, hogy a város élhetőbb legyen, megvalósulhassanak a fenntarthatósági célok.

A dolgozat célja egy budapesti kerületben lévő barnamezős terület értékelése fenntarthatósági (társadalmi, gazdasági, környezeti) szempontból, kiemelten az ott élő lakosok életkörülményeinek befolyásolására.

A dolgozatban vizsgált terület értékelése SWOT-elemzés segítségével történik. A revitalizációs terv választott projektje egy sportközpont, melynek tervezéséhez szükséges környezeti terv elkészítése a dolgozat tárgya.

szerző

  • Selmeczi-Kovács Nikolett
    Környezetmérnöki alapképzési szak, nappali BSC
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Kósi Kálmán
    c. egyetemi tanár, Környezetgazdaságtan és Fenntartható Fejlődés Tanszék

helyezés

Nem ért el helyezést