Regisztráció és bejelentkezés

A tejivó kultúra helyi gazdaságra gyakorolt hatásai – területi és fenntarthatósági vetületek

A tejivó kultúra helyi gazdaságra gyakorolt hatásai – területi és fenntarthatósági vetületek

Magyarországon az elmúlt néhány évben számos tejivó nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt. Az egykor széles körben elterjedt vendéglátói forma ma reneszánszát éli. A dolgozat fő célkitűzése e vállalkozások hátországának feltérképezése azok beszállítói láncán keresztül. A vizsgálat középpontjában a vállalkozások helyi gazdaságra gyakorolt hatásai és a fenntartható fejlődés környezeti és gazdasági kérdéskörei állnak. Azt vizsgáljuk, hogy a termék végső értékesítéséig a nyersanyag előállításától kezdve milyen pályát jár be, milyen elemek kapcsolódnak a végső termékbe, honnan, mely szereplőktől származnak ezek, és végezetül milyen a származási és értékesítési helyek területi eloszlása. A dolgozat további célja az, hogy betekintést nyerjünk a hazai tejtermelés versenyképességének globális piaccal való kapcsolatába, emellett górcső alá vesszük a hazai termelés komparatív előnyeit és a piacbővítés gátjait is, különös tekintettel a vizsgált termékkosárra vonatkozóan.

A fenntarthatósági vetületeken belül kísérletet teszünk egy tejivókat ellátó gazdaság karbon-lábnyomának kiszámítására, a hozzáférhető adatok függvényében. Hogy minél pontosabb képet kaphassak a termékeket előállító vállalkozások életéről, üzemlátogatással egybekötött interjúk elkészítésén keresztül kívánok mélyebb betekintést nyerni a termelési folyamatokba. Témaválasztásom egyik oka a magyar vidék iránt érzett felelősségvállalás, ezáltal sikerpéldák keresése a specializált termékfejlesztések terén. Úgy, gondolom, hogy a vidéki Magyarország egyik kitörési lehetősége a magasabb hozzáadott értékű élelmiszertermelésben rejlik, amelyek a helyi gazdaságot erősítik, a helyben képződő profit segítségével, modernebb eszközök így versenyképesebb gazdaság alakulhat ki, mely további új munkahelyeket teremthet

szerző

  • Lendvai Péter
    Regionális és környezeti gazdaságtan MSc
    mesterképzés (MA/MSc), nappali

konzulens

  • Dr. Szabó Mariann
    egyetemi adjunktus, Környezetgazdaságtan és Fenntartható Fejlődés Tanszék

helyezés

II. helyezett