Regisztráció és bejelentkezés

Vállalati finanszírozású ösztöndíjprogramok Magyarországon

A dolgozat célja a vállalati társadalmi felelősségvállalás (corporate social responsibility – CSR) tehetséggondozó ösztöndíjprogramokon keresztüli gyakorlásának vizsgálata, a hasonló hazai programok és az érintett csoport bemutatásán, valamint vállalatok körében az esetleges szerepvállalásról készített felmérésen keresztül. A dolgozatban vizsgálom a CSR elméleti és történeti hátterét, amelyen keresztül megállapítom, hogy a hátrányos helyzetű gyermekeknek szóló tehetséggondozó ösztöndíjprogramok, amennyiben vállalati finanszírozásból (is) működnek, CSR tevékenységnek tekinthetők.

Részletesem bemutatom ezeknek a programoknak az érintett csoportját Magyarországon, kitérve a gyermekszegénység és a társadalmi mobilitás hazai helyzetére, ezzel alátámasztva, hogy szükség van hasonló programokra hazánkban. A program vezetőivel készített mélyinterjú keretében vizsgálom két olyan hazai ösztöndíjprogram működését, amelyek közül az egyik kizárólag vállalati finanszírozásból működik, a másik viszont nem talál vállalati partnereket. Az előbbi programot finanszírozó vállalatok képviselőivel rövid beszélgetésen keresztül mutatom be a vállalatok motivációját a program működtetésére, míg az utóbbi program vezetőjével mélyinterjú során elemzem annak lehetséges okait, hogy a szervezet nem jut vállalti forrásokhoz.

A bemutatott programokra való jelentkezők száma és a programok kapacitása közötti különbséggel, valamint a korábbiakban vizsgált szegénységi adatokkal indoklom, hogy a meglévőknél jóval több hasonló programra lenne szükség Magyarországon, ennek okán felmérést készítettem 45 hazánkban is működő vállalat körében az esetleges csatlakozásról. A kutatás során online kérdőív formájában kerestem meg kis-, közép-, és nagyvállalati vezetőket, illetve CSR-ért felelős munkatársaikat, akiket a vállalat meglévő CSR gyakorlatairól, valamint a tehetséggondozó ösztöndíjprogramokról, azoknak az adott cég által vállalható támogatási lehetőségeiről kérdeztem. A kérdőív végén kikértem a kitöltők személyes véleményét is a kérdésről, a kritikákra kutatási tapasztalataim alapján szintén személyes véleményemet kifejtve reagálok.

Kritikát, valamint fejlesztési lehetőségeket fogalmazok meg a bemutatott hazai programokkal kapcsolatban, amelyeket hasonló külföldi példák bemutatásával támasztok alá.

Kitérek a 2020-as koronavírus járvány okozta krízishelyzet következtében tapasztalt megnövekedett CSR tevékenységre a rászoruló gyermekek felé, ismét alátámasztva az érintett csoport külső segítségnek való kiszolgáltatottságát és a vállalatok szerepvállalásának fontosságát.

Összegzésként nagy vonalakban leírok egy, a kutatásaim alapján ideálisan működő tehetséggondozó ösztöndíjprogramot majd összefoglalom, hogy a dolgozatban is leírtak alapján miért gondolom, hogy egy Magyarországon működő vállalatnak ebbe az irányba (is) érdemes terveznie jövőbeni CSR tevékenységét.

szerző

  • Baló Vera
    Gazdálkodási és menedzsment alapszak BA
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Csigéné Nagypál Noémi
    adjunktus, Környezetgazdaságtan és Fenntartható Fejlődés Tanszék

helyezés

I. helyezett