Regisztráció és bejelentkezés

A használtruha piac fokozódó terjedése és környezetre gyakorolt hatása

Világunk legszennyezőbb iparágai közé tartozik a textil- és ruhaipar. Számos módon roncsolja az ipar a társadalmat és a környezetet egyaránt. Fokozott gyártási volumen, hatalmas nyersanyagigény, ruhaégetések során keletkezendő légszennyezés, alulfizetett és embertelen körülmények között dolgoztatott munkavállalók. A fast fashion jelenség megjelenése óta ezek a negatív hatások fokozódni látszanak. Ezen okokból kifolyólag tartom fontosnak a fenntartható divat témakörével való foglalkozást, így dolgozatom központi témája a használtruhák.

Elemző munkám során a használtruha piac elterjedésének körülményeit és okait vizsgálom. Anglia, Afrika és India példáján keresztül bemutatásra kerülnek a különböző külföldi használtruha exportálási és importlásái politikák. Emellett ismertetem a hazai használtruha piac jelenlegi helyzetét a Háda, Humana és Cream üzletek területi eloszlása és üzlettípusa alapján. Fontosnak tartottam a piac környezetvédelmi szempontú elemzését is. Dolgozatomban sor kerül a használtruha vásárlás pozitív és negatív környezeti hatásainak feltárására.

Kutatásom során fogyasztói oldalról közelítem meg az ipar egyik negatív környezeti hatását a Jevons-paradoxont, vagy másnéven a visszapattanó hatást. Kérdőív segítségével felmérést készítek a magyar vásárlók használtruha vásárlási szokásairól annak érdekében, hogy feltárjam a fogyasztók fogyasztását különös tekintettel a tudatos fogyasztás, valamint a túlfogyasztás és az ebből következő visszapattanó hatás megjelenésének kérdéskörét.

Dolgozatom fő célja megállapítani a használtruha túlfogyasztás jelenlétét és mértékét hazánkban, továbbá erre a problémára megoldási javaslatot tenni.

szerző

  • Farkas Mercédesz
    Gazdálkodási és menedzsment alapszak BA
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Soltész Petra
    egyetemi tanársegéd, PhD hallgató, Környezetgazdaságtan és Fenntartható Fejlődés Tanszék

helyezés

Nem ért el helyezést