Regisztráció és bejelentkezés

Budapest kerületeinek elemzése környezeti indikátorok alkalmazásával

Napjainkban a fenntartható fejlődés és fenntartható életmód egyre nagyobb teret nyer, és globálisan központi témává válik. A városok életében is kimondottan meghatározó szerepe van a fenntarthatóságnak, hiszen az egyre növekvő népesség mellett szükséges a fenntartható várostervezés és városfejlesztés.

Kutatási témám alapja Budapest kerületeinek elemzése fenntarthatósági indikátorok alkalmazásával. A kezdeti szakaszban a környezeti mutatók kijelölésére, kiszámítására és ábrázolására fektettem a hangsúlyt. Dolgozatom keretében a célom, hogy a környezeti indikátoraim eredményeit összehasonlítsam a Budapest Környezeti Programja 2017-2021. című szakdokumentummal, azon belül is a helyzetértékelést összefoglaló fejezettel. Véleményem szerint, egy település és annak részeinek elemzése egy kifejezetten komplex feladat, amelyben az objektív ténymegállapításokon kívül a szubjektivitásnak is nagy szerepe van, hiszen változó, hogy egyéni szinten mi a legfontosabb, mérhető tényező egy analizálási folyamatban. Pontosan emiatt gondoltam azt, hogy érdekes lenne összevetni, hogy vajon az általam kiválasztott indikátorokkal kapott eredmény is hasonló megállapításokat tükröz-e, mint amit szakemberek vontak le konklúzióként egy részletes tényfeltárás során.

Munkám során, számos szakirodalom tanulmányozását követően jelöltem ki az általam legmegfelelőbbnek tartott környezeti indikátorokat. Úgy terveztem, hogy elsődlegesen az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (TeIR) interaktív elemző alkalmazásából nyerem ki a mutatókhoz szükséges információt, azonban itt nem minden állt rendelkezésemre, így a többi szükséges adathoz más forrásokból jutottam hozzá. Tíz indikátort választottam ki az elemzéshez, amelyek megválasztása komplex folyamat volt, hiszen figyelembe kellett vennem a kerületi különbözőségeket, ezenkívül nem minden adat volt megtalálható kerületi szintre lebontva. Véleményem szerint, a nehézségek ellenére ez a dolgozat megfelelő alapként szolgálhat egy összetett kutatási folyamathoz, amelynek eredménye alkalmas egy kerületek közti fenntarthatósági rangsor felállítására.

szerző

  • Jäger Bettina Szimonetta
    Regionális és környezeti gazdaságtan MSc
    mesterképzés (MA/MSc), nappali

konzulens

  • Dr. Buzási Attila
    tanszékvezető, egyetemi docens, Környezetgazdaságtan és Fenntartható Fejlődés Tanszék

helyezés

I. helyezett