Regisztráció és bejelentkezés

A Velencei-tó desztináció-menedzsmentjének fenntarthatósági vizsgálata

A desztinációmenedzsment fenntarthatósági átmenete megkezdődött számos helyszÍnen, és főleg a nagy, időszakosan érkező turistatömegeket vonzó helyszÍnek esetében van ennek igazán jelentősége, melynek fontos részét alkotják a vÍzparti desztinációk.

A munka elején bemutatom a Velencei-tó és part menti városa, Velence város kapcsolatát, különös tekintettel a turizmus lehetséges hatásaira. A helyi viszonyok megértését szolgálja az általam készített konfliktusháló, felvetésem ugyanis a vizsgálat során, hogy a tó állapotának romlása az érintett szereplők konfliktusaiból és érdekellentéteiből is adódhat.

Az fenntarthatóság és a desztinációmenedzsment alapvető fogalmaik tisztázása után Velence város desztinációmenedzsmentjének fenntarthatósági vizsgálatával foglalkozom, értékelem az eredményeket és megoldási javaslatokat fogalmazok meg a hiányos területeken.

A tó állapotának drasztikus romlása kapcsán felmerülő gazdasági, társadalmi és környezeti problémákat a teljes gazdasági (főleg közvetlen) hatásainak értékének több módszer és megközelÍtés szerint vizsgálom munkám során, melynek elsődleges célja, hogy kiinduló pontot adjon a tó szerepének és fontosságának felmérésében, annak hiánya, vagy minőségi romlása esetén bekövetkező lehetséges veszteségeken keresztül.

Végül célom a térség átfogó vizsgálata egy -a desztinációmenedzsment hatékonyságának mérésére alkalmas- indikátor felállÍtásával és ez alapján a tó körüli települések összehasonlÍtásával, melynek során az egyes erősségek és gyengeségek is megfigyelhetőek lesznek és tanulságként szolgálhatnak a települések döntéshozói számára is.

szerző

  • Szijártó Boglárka Csilla
    Regionális és környezeti gazdaságtan MSc
    mesterképzés (MA/MSc), nappali

konzulens

  • Szalmáné Dr. Csete Mária
    habilitált egyetemi docens, Környezetgazdaságtan és Fenntartható Fejlődés Tanszék

helyezés

II. helyezett