Regisztráció és bejelentkezés

Barnamezős területek Budapesten - Közvágóhíd és környékének fejlesztési koncepciója

Mára a világ népességének több mint 55% mondhatja magát városlakónak a WHO felmérései alapján. A gyorsütemben történő városiasodásra azonban a több százéve kialakított vagy maguktól kialakuló városok nincsenek felkészülve, ami nagy kihívásokat jelent a jövő városainak életére nézve. A megfelelő várostervezéssel és irányítással a jövő városai fenntarthatóvá, befogadóvá és biztonságossá válhatnak.

A tudatos várostervezés alapját képezhetik a használaton kívüli vagy alul használt városi területek városi szövetbe való becsatolása, amellyel a városi terülés csökkenthető lenne és a zöldmezős beruházások mérsékeltebbé válhatnának. Általában ezek a területek megfelelő helyzeti potenciállal rendelkeznek és megfelelő ösztönzésekkel vissza állíthatóak lehetnek a városi szövetbe.

A barnamezős területek érdekes és igen izgalmas részei a városoknak. Újrahasznosításukra, revitalizációjukra többféle megoldás is létezik azonban a múltjuk miatt ezek igen költségesek lehetnek. Dolgozatomban a fővárosban lévő barnamezős területek lehetőségeit vizsgálom és azon belül is kiemelve a Közvágóhíd területén lévő barnamezős beruházásokat és fejlesztési lehetőségeket.

Vizsgálataimban példákat mutatok be arra vonatkozóan, hogy egy barnamezős terület milyen jövővel rendelkezhet, ami újra visszaállíthatja a városi szövet mindennapi körforgásába. Milyen többfunkciós központokkal és köztér kialakítási lehetőségekkel lehet felhasználni az imént említett cél eléréséhez?

Cél bemutatni, hogyan jelennek meg a barnamezős területek fejlesztésének vagy épp alul használatának ténye a kognitív tudatban, ennek társadalmi percepciójának felmérésével. Kutatásaim során a megfigyelés módszere mellett Középső-Ferencváros közvágóhídi fejlesztéseinél történő változások kognitív tudatban keletkező képeinek vizsgálatára a regionális tudomány területén több esetben alkalmazott mentális térkép módszerét használom, amely megmutatja, hogy milyen szubjektív benyomások, attitűdök rejlenek a potenciális térhasználókban.

szerző

  • Bozsoki Fruzsina
    Regionális és környezeti gazdaságtan MSc
    mesterképzés (MA/MSc), nappali

konzulens

  • Dr. Szabó Mariann
    egyetemi adjunktus, Környezetgazdaságtan és Fenntartható Fejlődés Tanszék

helyezés

I. helyezett