Regisztráció és bejelentkezés

A digitális jegybankpénz vizsgálata, lehetséges működési modellek

Külső konzulens: Léder Tamás, Magyar Nemzeti Bank

Az emberiség régóta használ valamilyen formában pénzt, ami elkerülhetetlennek bizonyult a technológiai és társadalmi fejlődés támogatásában. Ugyanakkor a pénz a kezdetektől fogva olyan problémákat is jelentett, amiket eddig még nem sikerült igazán megoldani. A bankrendszer fejlődése lépésről lépésre történt, mindig alkalmazva a közgazdaság tudomány legelfogadottabb nézeteit és a műszaki technológia adta lehetőségeket. Úgy tűnik viszont, hogy az informatika mostanra elérte azt a fejlettségi szintet, ami eddig nem látott lehetőségeket jelent a pénz működésének szabályrendszerében. Nem csak lehetőségről van szó, hanem versenyről is. Mind a világ jegybankjai, mind pedig a magánemberek csoportjai és továbbá még cégek is a rendszer megreformálásán gondolkodnak, egyszerűbbé, hatékonyabbá, olcsóbbá és igazságosabbá szeretnék tenni a pénzügyi rendszer működését. Közben ezek a kísérletek jelentős kockázatokat hordoznak magukban, ugyanis destabilizálhatják a jelenlegi állapotokat, pedig részben pont a jobbá tétel lenne a cél.

A jegybankok folyamatosan kutatják, hogy pontosan hogyan tudnák ebben a kiélezett helyzetben a legnagyobb mértékben segíteni a gazdaság stabilitását és vonzó, jövőbe mutató megoldásokat felmutatni. Ez a feladat azért is nagyon nehéz, mert közben jelenleg a domináns gazdasági nagyhatalmak mindegyike küzd az alacsony kamatkörnyezettel, a nagy társadalmi és vagyoni egyenlőtlenségekkel, a korábban jól működő monetáris politikai eszközök hatékonyságának csökkenésével, sőt még a klímaváltozás okozta nehézségekkel is.

A digitális jegybankpénz (DJBP) bevezetése az egyik legígéretesebb irány a jelenlegi működésmód megreformálására. Ugyanakkor rengeteg kérdés vetődik fel annak megvalósításának részleteiben mind társadalmi, pénzügyi, közgazdasági és informatikai szempontból.

Látható, hogy a helyes irány megtalálása több tudományág együttes konszenzusát igényli, átgondolva az érveket egészen az alapokig. A közgazdaságtan jelentősen különböző nézeteket valló csoportokból épül fel még amellett is, hogy van egy általánosan elfogadott fővonalas irányzat.

Ahhoz, hogy sikerüljön jó megoldást találni a DJBP létrehozására, látni kell a jelenlegi rendszer gyengeségeit és a digitalizáción túl a közgazdasági vonatkozásokra is odafigyelni. A DJBP várhatóan olyan eszközöket ad a jegybank kezébe, amelyekkel célzottabban tudja a monetáris politikáját alkalmazni, esetleg még stabilabbá teheti az egész pénzügyi rendszert.

szerző

  • Présing Zsolt
    Master of Business Administration MSc
    mesterképzés (MA/MSc), levelező

konzulens

  • Dr. Novák Zsuzsanna
    egyetemi adjunktus, Pénzügyek Tanszék

helyezés

Nem ért el helyezést