Regisztráció és bejelentkezés

Egy beruházás értékelésének komplex előkészítése az állattenyésztési ágazatban II. - Modellkészítés, pénzáramok, kalkulatív kamatláb

A dolgozat az agrárágazaton belül az állattenyésztésre-, ezen belül is a tejhasznú szarvasmarha tenyésztésre helyezi a fókuszt. Ezen állatok nagyüzemi tartása esetén hatalmas kihívást jelent a mindennapi (napi többszöri) fejéshez szükséges munkaerő biztosítása – az ágazat az általánosan megfigyelhető munkaerőhiányon felüli súlyos problémával néz szembe. Ennek megoldása hosszú távon csak az élőmunka kiváltásával lehetséges, mely a robotizált fejés bevezetésével lehetséges, így a kutatás tárgya a fejőrobot-technológia bevezetési lehetőségének vizsgálata. A munkaerőhiány megoldásán túl ez a magasfokú innováció jelentős hatékonyságnövelést is eredményez, amely a mezőgazdaság jövőjének egyik záloga.

A szerző kutatásának eredményeképp egy átfogó elemzés jön létre a vizsgált technológia bevezetésének megvalósíthatóságáról, melynek köszönhetően remények szerint a vizsgálat tárgyát képző cég egy jövőbeni (~3-5 év)-, valós beruházás-megvalósítás esetén kevesebb erőforrás-ráfordítással, gördülékenyebben és nagyobb biztonsággal viszi sikerre a projektet.

A szerző 2021/22/2. félévében-, a Budapesti Corvinus Egyetemen leadott mesterszakos diplomájában („Egy beruházás értékelésének komplex előkészítése az állattenyésztési ágazatban - Technológia, finanszírozás, modellkészítés”) elkészített egy eredmény- és egy cash-flow kimutatást, mely az állattenyésztési ágazat működését jeleníti meg 2016-2021 között. Ugyanezen dolgozatban feltárásra került a vizsgálat központját képző technológia (automatikus fejés istállóba telepített fejőrobotokkal) mind megvalósíthatóságát, mind a bevezetéstől várható hatásait tekintve. Emellett a dolgozatnak részét képezi a projekt finanszírozás szükséglete, s annak lehetőségei is, hangsúlyosan bemutatva a megvalósításhoz jelenleg elérhető állami támogatásokat.

Tervek szerint a megkezdett kutatás a 2022/23-as tanévben befejeződik, melynek első fele jelen TDK dolgozat. A szerző célja a már elkezdett előkészítés befejezése – eredmény- és pénzáramkimutatás megalapozott elkészítése a tervidőszakra (modell befejezése), a beruházás hatásainak modellbe integrálása (beruházás pénzáramainak meghatározása), kalkulatív kamatláb meghatározása (szakirodalom feltárása, gyakorlati megvalósítás). Itt kell megjegyezni, hogy jelen kutatási terv és -dolgozat az ÚNKP-22-1-I-BME programban tett vállalások része.

szerző

  • Varga Levente
    Pénzügy és számvitel alapszak BA
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Solt Eszter Éva
    Egyetemi adjunktus, Pénzügyek Tanszék

helyezés

II. helyezett